06/01/2019
Khoa Tâm lý học - Trường ĐHKHXH&NV phối hợp cùng Tiến sĩ Joern von Wietersheim - Phó Giám đốc Bệnh viện Tâm thể - Đại học Ulm - CHLB Đức tổ chức khóa tập huấn "Trị liệu Tâm động học" vào buổi sáng các ngày 26 - 27 - 28/2/2019.