• Chuyến thực tế tại Đà Lạt cho Sinh viên K06 Khoa Tâm lý học

    Nhằm thực hiện chủ trương của nhà trường về việc tăng cường khả năng tìm hiểu thực tế của sinh viên, Khoa Tâm lý học đã hoàn thành kế hoạch tổ chức chuyến đi thực tế chuyên môn năm học 2013 – 2014 cho Sinh viên K06 (khóa 2013-2017) vào ngày 14 đến ngày 17 tháng 4 năm 2014. 

  • Kiến tập Đà Lạt 3/2013-Thấm lạnh để ấm yêu thương

    Một trong những động lực khiến tôi và hơn 30 sinh viên lớp tâm lý K03 “rút ruột gan” để cùng “bám” theo đoàn kiến tập của bộ môn lên Đà Lạt là mong muốn được xả stress sau thời gian choáng ngợp với nhịp học tập của học kì II năm 3 (sau khi tách lớp). Với ý nghĩ mang tính “nghỉ dưỡng” đó, dường như tất cả chúng tôi đã làm được, và nhận được hơn thế nhiều. Dĩ nhiên, ngay lúc bắt đầu chúng tôi đều không biết (hay không ngờ) đến điều đó. Và thế là, sáng 25/3/2013, đoàn kiến tập với 165 sinh viên Bộ môn Tâm lý học (trong đó có những kẻ “đi nhờ chơi đậu” may mắn chúng tôi) cùng các thầy cô giảng viên đã cùng quẩy balo, túi xách, vali lỉnh kỉnh các loại, thẳng tiến đến Thành phố sương.