Giới thiệu chung về Khoa Tâm lý học

GIỚI THIỆU VỀ KHOA TÂM LÝ HỌC

1. Giới thiệu chung

1.1. Tên Khoa:

- Tên tiếng Việt: Khoa Tâm lý học

- Tên tiếng Anh: Faculty of Psychology

- Logo của Khoa.                                                 

1.2. Mã ngành đào tạo: 52.31.04.01 (Theo QĐ số 69/QĐ – TCHC ngày 18/4/2007 của Hiệu trưởng Trường ĐH KHXH&NV TP. Hồ Chí Minh)

1.3. Cơ quan chủ quản:

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG TP.HCM

1. 4. Thông tin liên hệ:

- Phòng A201, số 10 – 12 Đinh Tiên Hoàng, F. Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

- Điện thoại:  08.  38 293 828 line 157

- Số fax: (84 8) 38 221 903

- Email: tamlyhoc@hcmussh.edu.vn

- Website: www.tamly.hcmussh.edu.vn

1.5. Vài nét lịch sử hình thành Bộ môn và nay là Khoa Tâm lý học

Bộ môn Tâm lý học chính thức được thành lập theo quyết định số 70/QĐ – TCHC do Hiệu trưởng Võ Văn Sen ký ngày 18/4/2007. Sau 6 năm phấn đấu, nỗ lực không ngừng, Bộ môn Tâm lý học đã có được một đội ngũ cán bộ giảng viên vững mạnh cùng với những thành tích trong đào tạo và thực hành, có vị thế và uy tín ở khu vục miền Nam và trong cả nước, đủ điều kiện để phát triển lên một tầm mới.

Với nỗ lực xây dựng và hoàn thiện đề án thành lập Khoa Tâm lý học của tập thể cán bộ Giảng viên và nhân viên của Bộ môn Tâm lý học. Ngày 01/11/2013, tại phòng A201 nhà điều hành Đại học Quốc gia, Bộ môn Tâm lý học đã bảo vệ thành công đề án thành lập Khoa Tâm lý học trước hội đồng khoa học cấp Đại học Quốc gia TP.HCM.

Ngày 27/3/2014, Giám đốc ĐHQG đã ký quyết định số 248/QĐ – ĐHQG –TCCB thành lập khoa Tâm lý học.

Lễ công bố Quyết định thành lập Khoa Tâm lý học được tổ chức vào ngày 11/4/2014.
Từ sau khi thành lập Khoa Tâm lý học sẽ đào tạo trình độ đại học ngành Tâm lý học theo định hướng 3 chuyên ngành tâm lý ứng dụng: Tâm lý học lâm sàng, Tâm lý Tổ chức – Nhân sự và Tâm lý học đường.

III.  Chức năng, nhiệm vụ của Khoa:

 

1. Chức năng: Khoa Tâm lý học có những chức năng sau:

 

1.1.    Đào tạo bậc đại học: Các hệ chính quy, chính quy văn bằng 2, hệ vừa học vừa làm về chuyên ngành Tâm lý học theo định hướng lý thuyết và ứng dụng:Tâm lý học cơ bản, Tham vấn trị liệu tâm lý,  Tâm lý tổ chức –nhân sự,Tâm lý học học đường.

Sinh viên ngành Tâm lý học tốt nghiệp có thể công tác tại các lĩnh vực của đời sống xã hội như:

  • Nghiên cứu khoa học tâm lý tại các viện, các trung tâm khoa học, các sở ban ngành và các trường học.
  • Nghiên cứu và tư vấn điều chỉnh hành vi lệch lạc đối với các tội phạm trong các nhà tù, trại giam và các trường giáo dưỡng.
  • Tham vấn và điều trị tâm lý tại các trung tâm sức khỏe tâm thần, các trung tâm cai nghiện, Khoa tâm lý bệnh viện nhi đồng và các bệnh viện khác.
  • Tham vấn tâm lý tổ chức - quản lý nhân sự cho các tổ chức xã hội và các tổ chức doanh nghiệp.
  • Tham vấn tâm lý tại các trường học.
  • Giảng dạy Tâm lý học tại các trường cao đẳng, đại học và các trường dạy nghề.

 

1.2 Chuẩn bị các điều kiện và tiến hành đào tạo bậc sau đại học  về các chuyên ngành tâm lý (Tham vấn- Trị liệu tâm lý và tâm lý – tổ chức nhân sư): Tiến hành từ năm  2014 – sau khi có 2 khóa sinh viên đã ra trường.

 

1.3 Thực hiện nghiên cứu khoa học phục vụ cho việc phát triển xã hội  về kinh tế, chính trị, xã hội và giáo dục và phục vụ cho việc nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo của mình.

 

1.4  Phục vụ cộng đồng: Năng cao trình độ, kỹ năng ứng dụng thực tiễn tâm lý học cho các đối tượng làm việc trong tất cả các lĩnh vực có liên quan trực tiếp đến các vấn đề về Con người:

Mở các khóa đào tạo ngắn hạn về Tham vấn – Trị liệu, các liệu pháp trị liệu và tâm lý tổ chức nhân sự cho các đối tượng đang phục vụ trong các lĩnh vực nghề nghiệp liên quan hoặc các đối tượng có nhu cầu.

 

2. Nhiệm vụ:

2.1 Hoàn thiện và cải tiến chương trình đào tạo với sự tham gia đóng góp của các chuyên gia giàu kinh nghiệm đào tạo, trình độ chuyên môn cao trong và ngoài nước.

2.2 Thực hiện các đề tài nghiên cứu ứng dụng Tâm lý học.

2.3 Tổ chức các hội thảo khoa học nhằm giúp các nhà khoa học công bố kết quả nghiên cứu nhằm trao đổi thông tin, kinh nghiệm phục vụ cho đào tạo và cộng đồng.

2.4 Tổ chức nhiều hình thức, nhiều loại hình đào tạo nhằm cung cấp kiến thức và kỹ năng tư vấn tâm lý, Trị liệu tâm lý và Tâm lý Tổ chức – quản lý nhân sự cho mọi đối tượng có nhu cầu bồi dưỡng, nâng cao trình độ, kỹ năng.

 

IV.ĐỘI NGŨ 

4.1 Thống kê số lượng cán bộ và nhân viên hiện nay (gọi chung là cán bộ)

 

1.      Cán bộ cơ hữu

19

1.1.           Cán bộ trong biên chế

7

1.2.           Cán bộ hợp đồng dài hạn (từ một năm trở lên)

12

2.      Cán bộ hợp đồng ngắn hạn (dưới 01 năm)

0

Tổng số

19

Bảng 1: Thống kê số cán bộ của Khoa năm 2014-2015

 

-  Trình độ chuyên môn : 06 TS, 2 NCSTS, 5 ThS, 02 cử nhân.

Để đảm bảo kế hoạch chuyên môn của Khoa, từ năm 2014 số lượng nhân viên sẽ tăng để đáp ứng nhu cầu công việc.

 

4.2 Nhân sự : Tổng số Cán bộ của Khoa hiện tại là 19, gồm 14 giảng viên, 1 thư ký - giáo vụ, 3 trợ lý và 1 GV đang du học:

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC DANH

CÔNG VIỆC

1

TS. Ngô Xuân Điệp

Trưởng khoa

Phụ trách chung toàn khoa

Trực tiếp phụ trách công tác đào tạo

Khảo thí và đảm bảo chất lượng

Quan hệ quốc tế

Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo

2

ThS./NCS Lê Minh Công

Phó Trưởng khoa

Phụ trách công tác sinh viên

Phụ trách nghiên cứu khoa học khoa

Phụ trách chương trình thực tập, thực tế

Phụ trách công tác nhà tuyển dụng và cựu sinh viên

Thành viên Hội đồng Khoa học và Đào tạo

3

TS. Huỳnh Công Du

Giảng viên

Trưởng BM Tâm lý Tổ chức – Nhân sự

Quản lý các lớp ngắn hạn, chứng chỉ nghiệp vụ

Trưởng ban truyền thong

GVCN K06

4

TS. Nguyễn Phương Lan

Giảng viên

Trưởng BM Tâm lý học cơ bản

 

5

ThS. Lê Hoàng Thế Huy

Giảng viên

Trưởng BM Tham vấn – trị liệu tâm lý

 

6

TS. Trì Thị Minh Thuý

Giảng viên

Trợ lý quan hệ quốc tế

7

TS. Hoàng Minh Tố Nga

Giảng viên

GVCN K04

Phụ trách chung dịch tiếng Anh website khoa

8

TS. Nguyễn Thị Thanh Tú

Giảng viên

Cố vấn học tập khoa

9

ThS. Nhan Thị Lạc An

Giảng viên

Trợ lý đào tạo hệ chính quy

Trợ lý giáo vụ hệ VHVL

Trợ lý công tác Khảo thí và Kiểm định chất lượng

10

ThS. Lê Thị Mai Liên

Giảng viên

GVCN K05

Trợ lý NCKH khoa

Phụ trách Đoàn Cán bộ trẻ

11

ThS./NCS Nguyễn Xuân Hương

Giảng viên

Đang đi học NCS TS ở nước ngoài

12

ThS. Nguyễn Thị Vân

Giảng viên

Trợ lý công tác sinh viên

GVCN K07

13

ThS. Lê Nguyễn Anh Như

Giảng viên

Trợ lý đào tạo hệ chính quy

Trợ lý giáo vụ hệ VB2

14.

PGS.TS. Ngô Minh Tuấn

Giảng viên

 

15.

ThS. Trần Thị Hồng Nhi

Giảng viên

 

16.

CN. Trần Thị Thanh Huệ

Nhân viên

Giáo vụ khoa

17.

CN. Nguyễn Huỳnh Luân

Nhân viên

Trợ lý đào tạo hệ chính quy

Trợ lý công tác truyền thông

Quản lý website khoa

Quản lý thư viện khoa

18.

CN. Vũ Bích Phượng

Nhân viên

Thư ký khoa

19.

CN. Nguyễn Khang An

Nhân viên

Thư ký khoa

Trợ lý công tác cựu sinh viên và nhà tuyển dụng

Trợ lý công tác thực tập, thực tế

Bảng 2: Nhân sự và phân công công việc, cập nhật ngày 15/4/2015

 

 

 

V.    SINH VIÊN CỦA KHOA TÂM LÝ HỌC

Hiện tại Khoa đã đào tạo được 7 khóa chính quy,  6 khóa VHVL và  3 khóa hệ văn bằng 2 với số lượng trên 1300 sinh viên

 

         Sinh viên

Khóa

Hệ chính quy

Hệ VLVH

Hệ văn bằng 2

K01

46

80

102

K02

64

100

110

K03

70

117

 111

K04

70

92

 

K05

80

 51

 

K06

80

 41

 

K07

90

 

 

Tổng từng hệ

500

481

323

Tổng toàn Khoa

1304

 

Bảng 3: Sinh viên toàn Khoa Tâm lý, thống kê cập nhật ngày 15/4/2015

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.