Nhân sự


Tiến sĩ NGÔ XUÂN ĐIỆP

Chức danh: Trưởng khoa

Chuyên ngành: Tâm lý học lâm sàng

Môn học giảng dạy: Khoa học chẩn đoán tâm lý, Tâm lý học gia đình, Can thiệp và trị liệu tâm lý trẻ em
Lĩnh vực nghiên cứu: Can thiệp trẻ có rối loạn phát triển thần kinh, Tâm lý trẻ em, Trị liệu gia đình, Các cơ chế phòng vệ tâm lý
Email: diepngo@hcmussh.edu.vn
Lý lịch KHxem

Thạc sĩ NHAN THỊ LẠC AN

Chức danh: Phó Trưởng khoa, Cố vấn học tập

Chuyên ngành: Tâm lý học Giáo dục

Môn học giảng dạy: Tâm lý học đại cương, Tâm lý học nhận thức, Tâm lý học giới tính
Lĩnh vực nghiên cứu: Vai trò giới, Mâu thuẫn vai trò giới trong gia đình và nơi làm việc, Các chiến lược đối phó

Email: nhanlacan@hcmussh.edu.vn
Lý lịch KHxem


 

  PGS. Tiến sĩ NGÔ MINH TUẤN
Chức danh: Giảng viên
Chuyên ngành: Tâm lý học cơ bản
Môn học giảng dạy: Tâm lý học quản lý, Tâm lý học lao động, Tâm lý học văn hóa
Lĩnh vực nghiên cứu: Các vấn đề trong tâm lý học quản lý, Tâm lý học xã hội, Tâm lý học sư phạm
Email: ngotuantlh@hcmussh.edu.vn
Lý lịch KH: xem 

Tiến sĩ TRÌ THỊ MINH THÚY

Chức danh:  Giảng viên

Chuyên ngành: Tham vấn và trị liệu tâm lý

Môn học giảng dạy: Kỹ năng tham vấn tâm lý, Tâm lý học nhân cách, Tâm lý học lâm sàng 2 - Trị liệu Nhận thức - hành vi
Lĩnh vực nghiên cứu: Các kiểu gắn bó và sức khỏe tâm thần, Bộc lộ cảm xúc và các vấn đề tâm thể, Stress và cách ứng phó của gia đình có người bệnh nan y, Phong cách làm cha mẹ và sức khỏe tâm thần của con cái, Kiệt sức nghề nghiệp

Email: minhthuytri@hcmussh.edu.vn 
Lý lịch KHxem

 

Tiến sĩ HOÀNG MINH TỐ NGA

Chức danh: Giảng viên

Chuyên ngành: Tâm lý học lâm sàng

Môn học giảng dạy: Phương pháp nghiên cứu tâm lý học, Tâm lý học lâm sàng 2 - Trị liệu Nhận thức - hành vi, Tâm lý học nhân cách 
Lĩnh vực nghiên cứu: Xây dựng và chuẩn hóa các thang đo tâm lý, Các năng động trong gia đình và sức khỏe tâm thần, Các yếu tố văn hóa và sức khỏe tâm thần

Email: hoangtonga@hcmussh.edu.vn 
 Lý lịch KHxem

  Tiến sĩ NGUYỄN THỊ THANH TÚ

Chức danh:  Giảng viên

Chuyên ngành: Tham vấn - trị liệu tâm lý

Môn học giảng dạy: Các học thuyết và kỹ thuật tham vấn 2, Tâm bệnh học
Lĩnh vực nghiên cứu: Nghiên cứu định tính về sang chấn tâm lý & PTSD, Lạm dụng tình dục, tang chế và Liệu pháp Tường thuật, Trị liệu nghệ thuật, Lý thuyết gắn bó

Email: tunguyen.fmm@hcmussh.edu.vn 
Lý lịch KH: xem
 
 

Thạc sĩ - NCS LÊ HOÀNG THẾ HUY

Chức danh: Giảng viên

Chuyên ngành: Tâm lý học lâm sàng - định hướng phân tâm

 

Môn học giảng dạy:  Tâm lý học lâm sàng 3 - Trị liệu phân tâm, Lịch sử Tâm lý học
Lĩnh vực nghiên cứu: Chuẩn hóa và so sánh các công cụ phóng chiếu, Sáng tạo và kiểm chứng các công cụ trung gian trên nền các lý thuyết, Nghiên cứu các yếu tố văn hóa, dân tộc trong tâm bệnh
Email: thehuy.lehoang@hcmussh.edu.vn
Lý lịch KHxem

 
 
 Thạc sĩ - NCS LÊ THỊ MAI LIÊN

Chức danh: Giảng viên

Chuyên ngành: Tham vấn - Trị liệu Tâm lý

Môn học giảng dạy: Tâm lý học phát triển, Tham vấn học đường, Tâm lý học Lâm sàng 3
Lĩnh vực nghiên cứu: Tâm lý lứa tuổi, Rối loạn chuyên biệt học tập, Chất lượng cuộc sống của trẻ em, Sự hài lòng của học sinh, Thích nghi trắc nghiệm tâm lý

 Email: mailien.lethi@hcmussh.edu.vn
 Lý lịch KHxem

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Thạc sĩ - NCS NGUYỄN THỊ DIỆU ANH

Chức danh: Chuyên viên

Chuyên ngành: Tâm lý học lâm sàng trẻ em và vị thành niên

Môn học giảng dạy: Tâm bệnh học phát triển, Kỹ năng tham vấn tâm lý, Tâm lý học lâm sàng 2 - Trị liệu nhận thức - hành vi 

Lĩnh vực nghiên cứu: Các rối loạn hành vi ở trẻ em, Các kỹ năng làm cha mẹ, Rối loạn dạng cơ thể 

 Email: dieuanhpsy@gmail.com
 Lý lịch KH: xem 

Thạc sĩ: VÕ NHẬT HUY

Chức danh: Giảng viên, cố vấn học tập, phụ trách các khóa học ngắn hạn

Chuyên ngành: Tham vấn

Môn học giảng dạy: Tâm lý học Nhân cách, Kỹ thuật Tham vấn tâm lý cơ bản

Lĩnh vực nghiên cứu: Áp lực và kiệt sức trong công việc và học tập , cảm xúc trong quá trình phát triển của mối quan hệ cặp đôi.

Email: huy.vo@hcmussh.edu.vn
Lý lịch KH
: xem

 

 

Thạc sĩ - NCS NGUYỄN THỊ VÂN

Chức danh: Giảng viên

Chuyên ngành: Tâm lý học cơ bản

Môn học giảng dạy: Tâm lý học phát triển, Tâm lý học giáo dục, Tâm lý học đại cương
Lĩnh vực nghiên cứu: Các liệu pháp can thiệp cho trẻ tự kỷ, Rối loạn chuyên biệt và sức khỏe tâm thần trong trường học, Kỹ năng sống cho học sinh

 Email: vannguyenpsy@hcmussh.edu.vn
 Lý lịch KHxem

  Thạc sĩ  - NCS LÊ NGUYỄN ANH NHƯ

Chức danhGiảng viên, chủ nhiệm K09, Quản trị website khoa

Chuyên ngành: Tâm lý học cơ bản

Môn học giảng dạy: Tâm lý học đại cương, Tâm lý giao tiếp, Tâm lý học xã hội
Lĩnh vực nghiên cứu: Định hướng giá trị sống
Email: anhu@hcmussh.edu.vn

Lý lịch KHxem
 
 

Thạc sĩ LÊ NGỌC BẢO TRÂM

Chức danh: Giảng viên, GVCN lớp TLK12, cố vấn học tập, quản lý khoá học ngắn hạn

Chuyên ngành: Tâm lý học cơ bản

Môn học giảng dạy: Tâm lý học đại cương, Tư duy phản biện, Tâm lý học phát triển, Tâm lý học giáo dục, Tâm lý học nhận thức

Lĩnh vực nghiên cứu: Tâm lý trẻ em và vị thành niên, Nghệ thuật trị liệu cho trẻ em và vị thành niên, chuẩn đoán và can thiệp trẻ gặp khó khăn học đường

Email: tram.le@hcmussh.edu.vn
Lý lịch KHxem

 

 

Thạc sĩ NGUYỄN THỊ NGỌC VUI

Chức danh: Giảng viên

Chuyên ngành: Tâm lý học ứng dụng

Môn học giảng dạy: Tâm lý học đại cương, Dự án cá nhân, Tâm lý học tổ chức, Tâm lý học sáng tạo

Lĩnh vực nghiên cứu: Hứng thú học tập; truyền thông trong tổ chức; sáng tạo trong cuộc sống và học tập

Email: ngocvui@hcmussh.edu.vn

 Lý lịch KH: xem

 

Thạc sĩ  TRẦN THỊ THANH HUỆ

Chức danh: Giáo vụ khoa
Chuyên ngành: Quản lý giáo dục
Email: huetran@hcmussh.edu.vn
Lý lịch KH: xem


Thạc sĩ QUANG THỊ MỘNG CHI
Chức danh: Giảng viên, Trợ lý công tác Thực tập, thực tế
Chuyên ngành: Tâm lý học cơ bản
Môn học giảng dạy: Tâm lý học giới tính, Tâm lý học đại cương
Lĩnh vực nghiên cứu: tâm lý trẻ em và giáo dục sớm. 
Email: quangmongchi@hcmussh.edu.vn

LLKH: Xem

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Thạc sĩ NGUYỄN THỊ LỆ GIANG

Chức danh: Giảng viên, GVCN K11, Cố vấn học tập

Chuyên ngành: Tâm lý học cơ bản

Môn học giảng dạy: Tâm lý học đại cương, Tâm lý học gia đình, Tổ chức hoạt động đào tạo

Lĩnh vực nghiên cứu: Rối loạn lo âu ở trẻ em có gia đình ly hôn, của thân nhân bệnh nhân điều trị nội trú
Email: giang.nguyen
@hcmussh.edu.vn
Lý lịch KH:

 
 

Thạc sĩ NGUYỄN HUỲNH LUÂN

Chức danh: Giảng viên, Phụ trách các khóa đào tạo ngắn hạn

Chuyên ngành: Tâm lý học lâm sàng

Môn học giảng dạy: Tâm bệnh học, Tâm lý học nhân cách, Anh văn chuyên ngành TVTL

Lĩnh vực nghiên cứu: Các công cụ lượng giá tâm lý, Năng lực tri giác cơ thể và khó khăn về cảm xúc, Hành vi ăn uống, Trị liệu nghệ thuật

Email: luan.nguyen@hcmussh.edu.vn

Lý lịch KHxem

 
 

Thạc sĩ VŨ BÍCH PHƯỢNG

Chức danh: Giảng viên, trợ lý Hợp tác quốc tế

Chuyên ngành: Tâm lý học Tham vấn - Trị Liệu

Môn học giảng dạy: Phương pháp Nghiên cứu Khoa học, TLH Thực nghiệm, Thống kê ứng dụng trong TLH, Anh văn Chuyên ngành

Lĩnh vực nghiên cứu: Khoa học hành vi và nhận thức trong nhóm dân số thường và nhóm dân số tâm bệnh, gồm: tư duy sáng tạo (creative thinking), hành vi tiêu thụ cồn (alcohol consumption and hangover), hành vi thụ động và hoạt động thể chất (sedentary behaviour and physical activity).

E-mail: phuongvu@hcmussh.edu.vn

Lý lịch KH: xem 

Giờ làm việc: 

 

 

CN LÂM HOÀNG ĐỨC

Chức danh: Chuyên viên, trợ lí Khoa, GVCN K10

Chuyên ngành: Tâm lý ứng dụng 

Môn học giảng dạy: Anh văn chuyên ngành 

Lĩnh vực nghiên cứu: Mental toughness, tâm lý thể thao, tâm lý của LGBT, tâm lý tích cực ở giáo dục và đời sống.

Email: lamhoangduc127@gmail.com

 Lý lịch KHxem

 
 
 CN NGUYỄN VĂN CHÚC

Chức danh: Chuyên viên, trợ lí Khoa, giáo vụ hệ VB2

Chuyên ngành: Tâm lý ứng dụng 

Môn học giảng dạy: -
Lĩnh vực nghiên cứu: Thực hành múa - chuyển động trị liệu

Email: vanchucpsy@hcmussh.edu.vn

 Lý lịch KH: xem

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Họ và tên: Nguyễn Khang An


Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.