Các biểu mẫu liên quan đến đào tạo

Các biểu mẫu liên quan đến đào tạo:
1. Mẫu Đơn Phúc Tra: tải tại đây
2. Mẫu đơn đăng ký xét tốt nghiệp: tải tại đây
3. Mẫu đơn hủy môn xét tốt nghiệp: tải tại đây
4. Mẫu đăng ký học cải thiện: tải tại đây
5. Bảng quy đổi điểm các chứng chỉ ngoại ngữ: tải tại đây
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.