Thông báo tập huấn tiền hội thảo “Đạo đức nghề nghiệp và mô hình dịch vụ trong thực hành tâm lý”

(26/10/2018)


Trong khuôn khổ của hội thảo quốc tế “Đạo đức nghề nghiệp và mô hình dịch vụ trong thực hành tâm lý” vào ngày 27/10/2018, Khoa Tâm lý học, Trường Đại học KHXH&NV, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh phối hợp với một số giáo sư quốc tế và Việt Nam tổ chức chương trình tập huấn tiền hội thảo, xin thông báo đến các bạn đồng nghiệp, các em sinh viên, học viên và nghiên cứu sinh:

1. CÁC CHỦ ĐỀ CHÍNH & THỜI GIAN, DIỄN GIẢ

Chủ đề

Thời gian

Diễn giả

Ranh giới tâm lý và đạo đức trong việc thựchành tâm lý: theo cách nhìn của tâm lý học tích cực.

(Psychological and ethical boundaries in psychological practice: through the lens of positive psychology).

8:00 – 9:30

GS Christian Bellehumeur

(Saint Paul University Canada)

Nghiên cứu và thực hành tâm lý tại Việt Nam: Những nguyên tắc đạo đức

 

9:45 – 11:15

PGS. TS Trần Thành Nam (Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam)

Giám sát lâm sàng và vấn đề đạo đức: nhìn qua lăng kính của nguyên tắc đạo đức quốc tế.

(Ethical Considerations in Clinical Supervision through the lense of the Universal Declaration of Ethical Principles)

13:30 – 15:00

GS Bilodeau, Cynthia (Saint Paul University Canada)

Lạm dụng tình dục tr em: tình hung khó x và vn đ đo đc

 

15:00 – 16:30

TS Nguyễn Thị Thanh Tú (Trường Đại học KHXH&NV, Đại học Quốc gia TP HCM/ Saint Paul University Canada)


2. NGÔN NGỮ SỬ DỤNG:
Tiếng Việt – Anh (có phiên dịch sang tiếng Việt)

3. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC

Thời gian: Ngày 26 tháng 10 năm 2018

Địa điểm: Phòng D202, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP. Hồ Chí Minh, Số 10 – 12, Đường Đinh Tiên Hoàng, Phường Đa Kao Q1, TP. Hồ Chí Minh.

4. ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ

- Nhà chuyên môn trong các lĩnh vực sức khoẻ tâm thần, tâm lý học, công tác xã hội.

- Sinh viên năm thứ 3, 4 và học viên cao học, nghiên cứu sinh các chuyên ngành trên.

Chỉ nhận tối đa 40 người cho một chuyên đề.

5. PHÍ THAM DỰ: 400,000 VND/ 02 chuyên đề/ buổi (02 buổi là 800,000 VND)

Phí tham dự bao gồm: phí tập huấn, tài liệu phát tay, Tea-break, chứng nhận

Đóng phí: Trực tiếp tại buổi tập huấn.

6. ĐĂNG KÝ THAM DỰ

- Thời gian hết hạn nhận đăng ký tham dự hội thảo: 20/10/2018

- Địa chỉ nhận đăng ký hội thảo: quangmongchi@hcmussh.edu.vn (ghi rõ: Đăng ký tập huấn tiền hội thảo; Nội dung ghi rõ: Họ và tên; Năm sinh, Nơi sinh, Nơi công tác, Điện thoại, email liên hệ)

Trân trọng thông báo./.
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.