Bảng phân công nhiệm vụ năm học 2018-2019

Ban chủ nhiệm Khoa Tâm lý học phân công công việc/ nhiệm vụ của từng thành viên trong khoa năm học 2018 – 2019

  1. 1. Phân công BCN Khoa và các vị trí trợ lý

TT

Nội dung công việc

Ban chủ nhiệm Khoa phụ trách

Trợ lý

1

Công tác nhân sự

TS Ngô Xuân Điệp


2

Công tác cơ sở vật chất, tài chính


3

Quan hệ quốc tế

Ths Vũ Bích Phượng

4

Các lớp chứng chỉ, chứng nhận

Ths Vũ Bích Phượng

Ths Lê Ngọc Bảo Trâm

5

Khoá Bỉ

Ths Nguyễn Diệu Anh

CN Lâm Hoàng Đức

6

Khảo thí và kiểm định chất lượng

Ths. Lạc An

7

Website của Khoa

Ths Lê Nguyễn Anh Như

8

Các hoạt động văn hoá, đời sống tinh thần của Khoa


9

Dự án thư viện Khoa

Ths Nguyễn Huỳnh Luân

1

Sau Đại học

TS Lê Minh Công


2

Nghiên cứu khoa học (giảng viên & sinh viên)

Ths Nguyễn Thị Thu Hiên

3

Thực tập& Thực tế

Ths Quang Thị Mộng Chi

4

Hội nghị, hội thảo khoa học


5

Nhà tuyển dụng

Ths Quang Thị Mộng Chi

1

Đào tạo Đại học (bao gồm các hệ)

Ths Nhan Thị Lạc An

Ths Trần Thị Thanh Huệ (Chính quy)

CN Đào Quốc Anh (VB2+ VHVL)

2

Công tác sinh viên & Cựu sinh viên

Ths Nguyễn Thị Lệ Giang

3

Cán bộ chuyên trách khảo thí và kiểm định chất lượng


4

Cố vấn học tập


 

2.  Phân công nhân sự các bộ môn & giảng dạy các môn

STT

Họ và tên

Môn giảng dạy

Bộ môn Tâm lý học cơ bản

1

TS Lê Minh Công (Trưởng bộ môn)

Tâm lý học đại cương (2TC) & (5TC)

Tâm lý học y học

Tâm bệnh học

Tham vấn học đường

2

Ths/ NCS Nguyễn Thị Vân

(đang NCS trong nước)

Tâm lý học đại cương (2TC) & (5TC)

Tâm lý học phát triển

Tâm lý học giáo dục

3

Ths Quang Thị Mộng Chi

Tâm lý học đại cương (2TC) & (5TC)

Tâm lý học giáo dục

Tâm lý học giới tính

4

Ths Lê Ngọc Bảo Trâm

Tâm lý học đại cương (2TC) & (5TC)

Tư duy phản biện

Tâm lý học nhận thức

5

Ths Nguyễn Huỳnh Luân

Tâm lý học đại cương (2TC) & (5TC)

Tâm lý học y học

Tâm bệnh học phát triển

6

Ths Lê Nguyễn Anh Như

Tâm lý học đại cương (2TC) & (5TC)

Tâm lý giao tiếp

Tâm lý học xã hội

Bộ môn Tham vấn & Trị liệu tâm lý

1

TS Ngô Xuân Điệp

Tâm lý học đại cương (5TC)

Khoa học chẩn đoán tâm lý

Tâm lý học gia đình

Can thiệp và trị liệu tâm lý trẻ em

2

TS Hoàng Minh Tố Nga

Tâm lý học đại cương (5TC)

Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu Tâm lý học

Tâm lý học nhân cách

Tâm lý học Lâm sàng 2 (CBT)

3

TS Nguyễn Thanh Tú

Tâm lý học đại cương (5TC)

Các học thuyết và các kĩ thuật tham vấn II

Tâm bệnh học

4

TS Trì Thị Minh Thuý

Tâm lý học đại cương (5TC)

Tâm lý học nhân cách

Các học thuyết và các kĩ thuậttham vấnI

Tâm lý học Lâm sàng 2 (CBT)

5

Ths Nguyễn Thị Thu Hiên

Tâm lý học phát triển

Tâm lý học văn hóa

Tâm lý học Lâm sàng 3

6

Ths Nguyễn Diệu Anh

Khoa học chẩn đoán tâm lý

Các học thuyết và các kĩ thuậttham vấnI

Tâm bệnh học phát triển

Tâm lý học Lâm sàng 2 (CBT)

7

Ths Vũ Bích Phượng

Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu Tâm lý học

Tâm lý học thực nghiệm

Ứng dụng SPSS trong nghiên cứu TLH

8

Ths/ NCS Lê Hoàng Thế Huy

(đang NCS nước ngoài)

Lịch sử Tâm lý học

Tâm lý học Lâm sàng 3

Thực hành lượng giá tâm lý

9

Ths/ NCS Lê Thị Mai Liên

(Đang NCS nước ngoài)

Tâm lý học phát triển

Tâm lý học Lâm sàng 3

Thamvấn học đường

10

CN Lâm Hoàng Đức

Anh văn chuyên ngành (TV-TL)

Bộ môn Tâm lý học Tổ chức nhân sự

1

Ths Nhan Thị Lạc An

Tâm lý học đại cương (5TC)

Tâm lý học nhận thức

Tâm lý học giới tính

Tâm lý lao động

2

PGS. TS Ngô Minh Tuấn

Tâm lý học đại cương (2TC)

Tâm lý học quản lý

Tâm lý học lao động

3

TS Trần Đức Tuấn

Năng động nhóm

Anh văn chuyên ngành

4

Ths Nguyễn Thị Lệ Giang

Tâm lý học gia đình

Tổ chức hoạt động đào tạo

Tâm lý học đường

5

CN Đào Quốc Anh

 

Các môn học mời thỉnh giảng

1

TS Phạm Lê Bửu Trúc (ĐH Khoa học Tự nhiên)

Giải phẫu và Sinh lýhoạt động thần kinh cấp cao.

Tâm lý học thần kinh

2

BS Lâm Hiếu Minh

Giải phẫu và Sinh lýhoạt động thần kinh cấp cao

3

BS Phan Thiệu Xuân Giang

Tâm lý học đại cương (5TC)

Tâm lý học thần kinh

Can thiệp và trị liệu tâm lý trẻ em

Tâm bệnh học phát triển

4

Ths Nguyễn Thị Thanh Hằng

Lịch sử Tâm lý học

Tâm lý học xã hội

5

PGS TS Tạ Quốc Trị

Tâm lý học pháp lý

6

TS Đoàn Văn Báu

Tâm lý học pháp lý

7

TS Hoàng Mai Khanh

Giáo dục gia đình

8

BS Nguyễn Minh Tiến

Tâm lý học lâm sàng 1 (gia đình)

9

Ths Ái Ngọc Phân

Tâm lý học lâm sàng 1 (gia đình)

10

Ths Mỹ Hạnh

Thực hành lượng giá tâm lý

11

TS Dương Ngọc Dũng

Tâm lý học tôn giáo

12

TS Bùi Hồng Quân

Tâm lý tổ chức - nhân sự

13

CN Ngô Minh Uy

Tâm lý tổ chức - nhân sự

14

Ths Nguyễn Võ Huệ Anh

Tâm lý học quan hệ công chúng

15

TS Lê Văn

Xây dựng và quản lý dự án

16

Ths Lý Minh Tiên

Lý thuyết và kỹ thuật xây dựng test

17

PGS. TS Phạm Lê An

Lý thuyết và kỹ thuật xây dựng test


3. Lịch trực Khoa

BCN Khoa Tâm lý học:

  1. Trưởng khoa Ngô Xuân Điệp: Sáng thứ 2
  2. Phó trưởng khoa Lê Minh Công: Sáng thứ 2
  3. Phó trưởng khoa Nhan Thị Lạc An: Sáng thứ 2, sáng thứ 5
  4. Trợ lí:

TÊN

Sáng thứ 3

Chiều Thứ 3

Sáng thứ 4

Chiều thứ 4

Sáng thứ 5

Chiều thứ 5

Sáng thứ 6

Chiều thứ 6

HOÀNG ĐỨC

 

 

 

X

 

 

 

X

QUỐC ANH

 

 

 

 

X

X

 

 

MỘNG CHI

X

 

 

 

 

 

 

 

ANH NHƯ

 

 

 

 

 

 

X

 

BÍCH PHƯỢNG

 

X

 

 

 

 

 

 

HUỲNH LUÂN

 

 

 

X

 

 

 

 

LỆ GIANG

 

 

 

 

 

 

X

 

THU HIÊN

 

 

X

 

 

 

 

 

 Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.