THÔNG BÁO MỞ LỚP: GIẢI PHẪU VÀ SINH LÝ HOẠT ĐỘNG THẦN KINH CẤP CAO

Lịch học của hệ vb2 k06 môn: GIẢI PHẪU VÀ SINH LÝ HOẠT ĐỘNG THẦN KINH CẤP CAO

Khoa Tâm lý xin thông báo mở môn học mới như sau:
  • Môn học: Giải phẫu và sinh lý hoạt động thần kinh cấp cao - Mã MH: TLH004 - Số TC: 3 - Số tiết: 60
  • Giảng viên: BS Lâm Hiếu Minh
  • Thời gian học: Tối thứ 2 hàng tuần, bắt đầu từ 26.02-28.05.2018 (nghỉ buổi học thứ 2 ngày 30.04.2018)
  • Thời lượng: 13 buổi
  • Phòng học: D306
Email được gửi cho sinh viên VB2 K06, cc cho các lớp VB2 đã đăng ký học phần Giải phẫu và sinh lý hoạt động thần kinh cấp cao, HK 2 năm học 2017-2018 tham dự lớp học đầy đủ.
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.