Nhân sự


Tiến sĩ NGÔ XUÂN ĐIỆP

Chức danh: Trưởng khoa

Chuyên ngành: Tâm lý học lâm sàng

Môn học giảng dạy: Khoa học chẩn đoán tâm lý, Tâm lý học gia đình, Can thiệp và trị liệu tâm lý trẻ em
Lĩnh vực nghiên cứu: Can thiệp trẻ có rối loạn phát triển thần kinh, Tâm lý trẻ em, Trị liệu gia đình, Các cơ chế phòng vệ tâm lý
Email: diepngo@hcmussh.edu.vn
Lý lịch KHxem

Tiến sĩ LÊ MINH CÔNG

Chức danh: Phó trưởng khoa, Trưởng BM Tâm lý học Cơ bản

Chuyên ngành: Tâm lý học cơ bản

Môn học giảng dạy: Tâm lý học sức khỏe, Tâm lý học lâm sàng 1 - Trị liệu hệ thống gia đình, Tâm bệnh học 
Lĩnh vực nghiên cứu: 
Email: congle@hcmussh.edu.vn
Lý lịch KHxem 

Thạc sĩ NHAN THỊ LẠC AN

Chức danh: Phó Trưởng khoa

Chuyên ngành: Tâm lý học Giáo dục

Môn học giảng dạy: Tâm lý học đại cương, Tâm lý học nhận thức, Tâm lý học giới tính
Lĩnh vực nghiên cứu: Vai trò giới, Mâu thuẫn vai trò giới trong gia đình và nơi làm việc, Các chiến lược đối phó

Email: nhanlacan@hcmussh.edu.vn
Lý lịch KHxem

 

Thạc sĩ LÊ HOÀNG THẾ HUY

Chức danh: Trưởng Bộ môn Tham vấn - Trị liệu tâm lý, Chủ nhiệm K08

Chuyên ngành: Tâm lý học lâm sàng - định hướng phân tâm

Môn học giảng dạy:  Tâm bệnh học, Tâm lý học lâm sàng 3 - Trị liệu phân tâm, Lịch sử Tâm lý học, Tâm lý học lệch chuẩn
Lĩnh vực nghiên cứu: Chuẩn hóa và so sánh các công cụ phóng chiếu, Sáng tạo và kiểm chứng các công cụ trung gian trên nền các lý thuyết, Nghiên cứu các yếu tố văn hóa, dân tộc trong tâm bệnh
Email: thehuy.lehoang@hcmussh.edu.vn
Lý lịch KHxem


  PGS. Tiến sĩ NGÔ MINH TUẤN
Chức danh: Giảng viên
Chuyên ngành: Tâm lý học cơ bản
Môn học giảng dạy: Tâm lý học quản lý, Tâm lý học lao động
Lĩnh vực nghiên cứu: Các vấn đề trong tâm lý học quản lý, Tâm lý học xã hội, Tâm lý học sư phạm
Email: ngotuantlh@hcmussh.edu.vn
Lý lịch KH: xem 

Tiến sĩ TRÌ THỊ MINH THÚY

Chức danh:  Giảng viên, Trợ lý công tác Quan hệ quốc tế

Chuyên ngành: Tham vấn và trị liệu tâm lý

Môn học giảng dạy: Các học thuyết và kỹ thuật tham vấn 1, Tâm lý học nhân cách, Tâm lý học lâm sàng 2 - Trị liệu Nhận thức - hành vi
Lĩnh vực nghiên cứu: Các kiểu gắn bó và sức khỏe tâm thần, Bộc lộ cảm xúc và các vấn đề tâm thể, Stress và cách ứng phó của gia đình có người bệnh nan y, Phong cách làm cha mẹ và sức khỏe tâm thần của con cái, Kiệt sức nghề nghiệp

Email: minhthuytri@hcmussh.edu.vn 
Lý lịch KHxem
Tiến sĩ TRẦN ĐỨC TUẤN

Chức danh: Giảng viên

Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh

Môn học giảng dạy: Tâm lý tổ chức, Tâm lý nhân sự, Năng động nhóm, Tổ chức hoạt động đào tạo

Lĩnh vực nghiên cứu: Tâm lý nhân sự, Hành vi con người, Hành vi tổ chức

Email: ​tuanmotivation@hcmussh.edu.vn 
 Lý lịch KHxem

Tiến sĩ HOÀNG MINH TỐ NGA

Chức danh: Giảng viên

Chuyên ngành: Tâm lý học lâm sàng

Môn học giảng dạy: Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu tâm lý học, Tâm lý học lâm sàng 2 - Trị liệu Nhận thức - hành vi, Tâm lý học lâm sàng 1 - Trị liệu hệ thống, Tâm lý học nhân cách 
Lĩnh vực nghiên cứu: Xây dựng và chuẩn hóa các thang đo tâm lý, Các năng động trong gia đình và sức khỏe tâm thần, Các yếu tố văn hóa và sức khỏe tâm thần

Email: hoangtonga@hcmussh.edu.vn 
 Lý lịch KHxem

  Tiến sĩ NGUYỄN THỊ THANH TÚ

Chức danh:  Giảng viên, Cố vấn học tập

Chuyên ngành: Tham vấn - trị liệu tâm lý

Môn học giảng dạy: Các học thuyết và kỹ thuật tham vấn 1, Tâm lý học lâm sàng 2 - Trị liệu Nhận thức - hành vi, Tâm lý học lệch chuẩn, Tâm bệnh học
Lĩnh vực nghiên cứu: Nghiên cứu định tính về sang chấn tâm lý & PTSD, Lạm dụng tình dục, tang chế và Liệu pháp Tường thuật, Trị liệu nghệ thuật, Lý thuyết gắn bó

Email: tunguyen.fmm@hcmussh.edu.vn 
Lý lịch KH: xem


Thạc sĩ LÊ NGỌC BẢO TRÂM

Chức danh: Giảng viên, cán bộ chuyên trách tổ Đảm bảo chất lượng và quản lí các khóa học ngắn hạn, liên kết của Khoa Tâm lí học.

Chuyên ngành: Tâm lý học cơ bản

Môn học giảng dạy: Tâm lý học đại cương, Tâm lí học văn hóa, tâm lí học giáo dục
Lĩnh vực nghiên cứu: Tâm lí trẻ em và tâm lí gia đình
Email: tram.le
@hcmussh.edu.vn
Lý lịch KH: xem 

CN LÂM HOÀNG ĐỨC

Chức danh: Nhân viên, trợ lí Khoa

Chuyên ngành: Tâm lý ứng dụng 

Môn học giảng dạy: Anh văn chuyên ngành tham vấn trị liệu
Lĩnh vực nghiên cứu: Mental toughness, tâm lý thể thao, tâm lý của LGBT, tâm lý tích cực ở giáo dục và đời sống.

Email: lamhoangduc127@gmail.com

 Lý lịch KHxem


 

TS NGUYỄN XUÂN HƯƠNG

Chức danh: Giảng viên

Chuyên ngành: Tâm lý tổ chức - nhân sự,

Môn học giảng dạy: Tâm lý nhân sự, Tâm lý tổ chức, Tâm lý học lao động
Lĩnh vực nghiên cứu: Phát triển nhân sự; Coaching; Phân tích công việc; Tính cách; Cấu trúc nhân cách theo mô hình từ vựng; Xây dựng và thích nghi test tâm lý; Thống kê trong tâm lý học.

 Email: huong.dambach@hcmussh.edu.vn
 Lý lịch KHxem

 

Thạc sĩ NGUYỄN THỊ VÂN

Chức danh: Giảng viên, Chủ nhiệm K07

Chuyên ngành: Tâm lý học cơ bản

Môn học giảng dạy: Tâm lý học giáo dục, Tâm lý học phát triển, Tâm lý học xã hội, Tham vấn học đường
Lĩnh vực nghiên cứu: Các liệu pháp can thiệp cho trẻ tự kỷ, Rối loạn chuyên biệt và sức khỏe tâm thần trong trường học, Kỹ năng sống cho học sinh

 Email: vannguyenpsy@hcmussh.edu.vn
 Lý lịch KHxemThạc sĩ - NCS LÊ THỊ MAI LIÊN

Chức danh: Giảng viên

Chuyên ngành: Tham vấn - Trị liệu Tâm lý

Môn học giảng dạy: Tâm lý học phát triển, Tham vấn học đường, Tâm lý học Lâm sàng 3
Lĩnh vực nghiên cứu: Tâm lý lứa tuổi, Rối loạn chuyên biệt học tập, Chất lượng cuộc sống của trẻ em, Sự hài lòng của học sinh, Thích nghi trắc nghiệm tâm lý

 Email: mailien.lethi@hcmussh.edu.vn
 Lý lịch KHxem


  Thạc sĩ LÊ NGUYỄN ANH NHƯ

Chức danhGiảng viên, chủ nhiệm K09, Quản trị website khoa

Chuyên ngành: Tâm lý học cơ bản

Môn học giảng dạy: Tâm lý học đại cương, Tâm lý học giao tiếp, Tâm lý học xã hội
Lĩnh vực nghiên cứu: Định hướng giá trị sống
Email: 
anhu@hcmussh.edu.vn
Lý lịch KHxem
 
Thạc sĩ NGUYỄN THỊ THU HIÊN

Chức danh: Giảng viên, Trợ lý công tác NCKH

Chuyên ngành: Tham vấn - trị liệu


Môn học giảng dạy: Tâm lý học phát triển, Tâm lý học lâm sàng 3
Lĩnh vực nghiên cứu: 
Email: hien.nguyen@hcmussh.edu.vn

Lý lịch KH:


 

Thạc sĩ  TRẦN THỊ THANH HUỆ

Chức danh: Giáo vụ khoa
Chuyên ngành: Quản lý giáo dục
Email: huetran@hcmussh.edu.vn
Lý lịch KH: xem


Thạc sĩ QUANG THỊ MỘNG CHI
Chức danh: Giảng viên
Chuyên ngành: Tâm lý học cơ bản
Môn học giảng dạy: Tâm lý học giới tính, Lịch sử tâm lý học.
Lĩnh vực nghiên cứu: tâm lý trẻ em và giáo dục sớm. 
Email: quangmongchi@hcmussh.edu.vn

LLKH: Xem

 

CN NGUYỄN HUỲNH LUÂN

Chức danh: Trợ lý Công tác Thực tập - Thực tế, quản lý thư viện khoa, phụ trách Đoàn Cán bộ trẻ khoa

Chuyên ngành: Tâm lý học cơ bản

Môn học trợ giảng: Tâm lý học nhân cách, Lý thuyết và kỹ thuật tham vấn 1

Lĩnh vực nghiên cứu: Chuẩn hóa và thích nghi các công cụ tâm lý, Tham vấn tâm lý,Tâm lý học sức khỏe

E-mail: luan.nguyen@hcmussh.edu.vn

Lý lịch KHxem

 
 

CN VŨ BÍCH PHƯỢNG

Chức danh: Trợ lý khoa

Chuyên ngành: Tâm lý học cơ bản

Môn học trợ giảng: Anh văn chuyên ngành, Thống kê ứng dụng trong tâm lý học

Lĩnh vực nghiên cứu: Khoa học hành vi, Tâm lý học văn hóa - truyền thông

E-mail: phuongvu@hcmussh.edu.vn

Lý lịch KH: xem 

 

 

CN ĐÀO QUỐC ANH

Chức danh: Trợ lý Công tác sinh viên, Trợ lý Công tác Cựu sinh viên và Nhà tuyển dụng, Trợ lý hệ VB2

Chuyên ngành: Tâm lý tổ chức - nhân sự

E-mail: quocanhpsy@hcmussh.edu.vn
Lý lịch KHxem

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Họ và tên: Nguyễn Khang An

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.