THÔNG BÁO TỔ CHỨC HỘI THẢO KHOA HỌC: Tâm lý học và sự phát triển bền vững con người trong thời kỳ phát triển công nghệ 4.0

Nhằm ứng dụng khoa học tâm lý vào thời đại công nghệ hiện đại hôm nay, Khoa Tâm lý học tổ chức hội thảo khoa học "Tâm lý học và sự phát triển bền vững con người trong thời kỳ phát triển công nghệ 4.0" liên quan đến chủ đề phát triển con người trong thời kì  cách mạng công nghệ.

 

Tham khảo thông tin chi tiết tại đây

Để đăng kí tham dự, vui lòng truy cập vào đường link:https://docs.google.com/a/hcmussh.edu.vn/forms/d/e/1FAIpQLSeky2AdxV0V2RInbOdtEkvXqFEdYM5ibCze6HI64O6hMEFqbA/viewform?usp=sf_link

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.