DANH SÁCH LIÊN LẠC CÁN BỘ ĐOÀN - HỘI CÁC CẤP KHOA TÂM LÝ HỌC

Danh sách cung cấp thông tin liên hệ (email, số điện thoại) chi tiết của từng cán bộ Đoàn - Hội trong Khoa Tâm lí học. Thời gian cập nhật: tháng 08 năm 2017


 

STT

Đơn vị

Họ và tên

Chức vụ

SĐT

Mail

1

Liên chi Hội

Nguyễn Lan Phương

Liên chi Hội trưởng

0969 336 193

Nlphuong.psy@gmail.com

 

Nguyễn Hữu Thu Nguyên

Liên chi Hội phó

(đối nội: Nắm mảng: Tổ chức và Xây dựng Hội; Công tác sinh viên. Quản lý các mảng: Truyền thông; Sinh viên 5 tốt; Kiểm tra)

0972 070 914

nguyenCK10@gmail.com

Nguyễn Thành Đạt

Liên chi Hội phó – UV BCH Hội Sinh viên trường.

(đối ngoại: Quản lý các mảng Văn- thể-mỹ; Tình nguyện; CLB-Đội-Nhóm)

0971 613 398

datnguyen3697@gmail.com

 

Nguyễn Văn Chúc

UV BCH Văn-thể-mỹ

0166 618 1003

nguyenvanchuc254@gmail.com

 

Lượng Thị Kim Nương

UV BCH SV5T

0167 967 5957

kimnuong.congtoan@gmail.com

Trần Huỳnh Bảo Hân

UV BCH Kiểm tra

0167 619 5714

tranhuynhbaohan87@gmail.com

Lê Việt Thắng

UV BCH Truyền thông

0905 037 293

thanglendu@gmail.com

Nguyễn Hoài Vương

UV BCH Tình nguyện

0898 901 058

vuongnguyen12398@gmail.com

Nguyễn Thị Bình

UV BCH CLB-đội-nhóm

0126 527 8891

binhnguyen071296@gmail.com

2

Đoàn khoa

Nguyễn Lan Phương

 

Bí thư Đoàn Khoa

0969 336 193

lanphuong.18051996@gmail.com

 

Trần Thị Chúc Ly

Phó bí thư Đoàn khoa

0969 951 063

Chuclytran603@gmail.com

Lê Hoàng Linh

Phó bí thư Đoàn khoa

0981 867 546

hoanglinhpsy@gmail.com

Trần Phạm Bảo Linh

UV BCH Tuyên Giáo

0128 9443 907

tranphambaolinh1998@gamil.com

Lê Nguyễn Sơn Tùng

UV BCH Nghiên cứu khoa học - CN CLB SVTL

0941 605 914

lnst1605lnst@gmail.com

Lê Thị Ái Nhu

UV BCH Truyền thông

0932 889 951

Ainhu0104@gmail.com

Trần Thị Phương Hoa

UV BCH Kiểm tra

0169 9688 686

Phuonghoatran203@gmail.com

4

Chi Hội K07

Nguyễn Thị Xuân Phương

Chi Hội trưởng

0978 156 320

Xuanphuong.tlh@gmail.com

Bùi Thị Sen

Chi Hội phó

0984 619 875

Buisen95@gmail.com

Nguyễn Lan Phương

UV BCH

0947 482 525

lanphuong.18051996@gmail.com

5

Chi Hội K08

Phạm Lê Nhất

Chi Hội trưởng

0167 367 0125

Phamlenhat0407@gmail.com

Huỳnh Nhật Anh

Chi Hội phó

0935 787 853

Paulhuynh9x@gmail.com

Nguyễn Thảo Vi

UV BCH

0168 618 1748

virlendo@gmail.com

6

Chi Hội K09

Nguyễn Thị Kim Tuyến

Chi Hội trưởng

0908 024 534

kimtuyenthnata@gmail.com

Nguyễn Dạ Thảo

Chi Hội phó

0168 835 4969

Nguyendathao0709@gmail.com

Nguyễn Quang Huy

UV BCH Văn-thể-mỹ

0128 620 7786

Huypro0951@gmail.com

Lượng Thị Kim Nương

UV BCH SV5T

0167 967 5957

kimnuong.congtoan@gmail.com

Trần Thị Chúc Ly

UV BCH Truyền thông

0969 951 063

Chuclytran603@gmail.com

8

Chi Đoàn K07

Cao Trần Thành Trung

Bí thư

 

0942 439 929

caotranthanhtrung@gmail.com

Nguyễn Thị Xuân Phương

Phó bí thư chi Đoàn

0978 156 320

Xuanphuong.tlh@gmail.com

Trần Đình Lộc

UV BCH

0122 570 8692

Loctran1314@gmail.com

Lại Kiều Mai Thanh

UV BCH

0981 867 552

Maithanh.psy4life@gmail.com

9

Chi Đoàn K08

Nguyễn Thành Đạt

Bí thư chi Đoàn

0971 613 398

datnguyen3697@gmail.com

Phạm Lê Nhất

Phó bí thư chi Đoàn

0167 367 0125

Phamlenhat0407@gmail.com

Huỳnh Nhật Anh

UV Tổ chức - Xây dựng Đoàn

0935 787 853

Paulhuynh9x@gmail.com

Nguyễn Thảo Vi

UV tuyên giáo

0168 618 1748

virlendo@gmail.com

Nguyễn Văn Vương

UV Hành chính - Kiểm tra

0168 967 3680

Nguyenvanvuong09091996@gmail.com

10

Chi Đoàn K09

Nguyễn Anh Thư

Bí thư

0904 349 308

ng.anhthu237@gmail.com

Nguyễn Thị Kim Tuyến

Phó bí thư

0908 024 534

kimtuyennata@gmail.com

La Thị Bích Huyền

UV Hành chính – Kiểm tra

0942 237 105

lathibichhuyen54@gmail.com

Hoàng Ngọc Dung

UV Tuyên giáo

0968 919 780

hoangngocdung1998@gmail.com

Nguyễn Thị Thanh Thủy

UV Tổ chức – Xây dựng Đoàn

0164 374 8597

NTTThuy294@gmail.com

 

HÌNH ẢNH CÁN BỘ ĐOÀN – HỘI

SƠ ĐỒ CƠ CẤU LCH NHIỆM KỲ 2016 – 2019


Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.