GIỚI THIỆU VỀ CHUYÊN NGÀNH THAM VẤN - TRỊ LIỆU TÂM LÝ

 1. 1. Giới thiệu về chuyên ngành tham vấn trị liệu tâm lý

 Bộ môn Tham vấn – Trị liệu thuộc Khoa Tâm lý học được thành lập từ tháng 03/2014 cùng với quyết định thành lập Khoa Tâm lý học. Được xây dựng trên cơ sở phân ngành Tham vấn – trị liệu của Bộ môn Tâm lý học trước đây, Bộ môn Tham vấn – trị liệu hoạt động với mục tiêu đào tạo, nghiên cứu theo nhiều định hướng chuyên môn khác nhau trong lĩnh vực tâm lý học lâm sàng, tham vấn và trị liệu tâm lý, cụ thể như:

-          Trục 1 : tiếp cận hệ thống – gia đình

-          Trục 2 : tiếp cận nhận thức – hành vi

-          Trục 3 : tiếp cận phân tâm – tâm động học

Sự đa dạng trong các hướng tiếp cận lâm sàng và trị liệu này dựa trên cơ sở nguồn nhân lực mạnh mẽ của Bộ môn (tất cả các giảng viên đều được đào tạo chuyên sâu, bài bản và/hoặc có kinh nghiệm làm việc lâu năm trong lâm sàng – trị liệu tâm lý trong nước và ngoài nước) và định hướng tiếp cận con người và những đặc điểm tâm lý người theo một góc nhìn toàn vẹn, đủ đầy nhất.

 

Hiện nay, nhân sự của Bộ môn gồm có 08 người :

-          TS. Ngô Xuân Điệp, Trưởng Bộ môn, Trưởng Khoa Tâm lý học

-          TS. Trì Thị Minh Thúy

-          TS. Hoàng Minh Tố Nga

-          TS. Nguyễn Thị Thanh Tú

-          ThS. Nguyễn Thị Thu Hiên

-          ThS. NCS. Lê Thị Mai Liên

-          ThS. NCS. Lê Hoàng Thế Huy

-          Ths. NCS. Nguyễn Thị Diệu Anh

-          Ths. Trần Tuyết Hương

-          CN. Lâm Hoàng Đức

-          CN. Vũ Bích Phượng

 

Trong tương lai gần, Bộ môn Tham vấn trị liệu là nòng cốt trong việc thiết lập các dự án ở quy mô lớn của Khoa :

-          Xây dựng đề án đào tạo bậc Cao học ngành Tâm lý học lâm sàng, dự kiến khai giảng năm 2018.

-          Xây dựng Trung tâm hỗ trợ, can thiệp và nghiên cứu Tâm lý học tại Trường ĐHKHXH&NV Tp.HCM.

-          Tiếp tục mở rộng và đa dạng hóa các hướng tiếp cận tâm lý học lâm sàng và trị liệu tâm lý trong nghiên cứu, giảng dạy và thực hành (tiếp cận nhân văn – hiện sinh…).

2. Chương trình học và kỹ năng cần có:

 Sau khi hoàn thành các học phần bắt buộc thuộc khối kiến thức Đại cương và Cơ sở ngành, các học phần có liên quan trực tiếp đến phân ngành Tham vấn – trị liệu gồm có (dựa trên chương trình đào tạo Khoa Tâm lý học năm 2014):

STT

TÊN MÔN HỌC

SỐ TC

GV GIẢNG DẠY

1

Tâm bệnh học

3

ThS. Lê Hoàng Thế Huy

TS. Lê Minh Công

Ts. Nguyễn Thị Thanh Tú

2

Các kỹ thuật tham vấn tâm lý cơ bản (tên cũ: Các lý thuyết và kỹ thuật tham vấn 1)

3

TS. Trì Thị Minh Thúy

TS. Hoàng Minh Tố Nga

TS. Nguyễn Thị Thanh Tú

3

Các học thuyết và thực hành trị liệu tâm lý (tên cũ: Các lý thuyết và kỹ thuật tham vấn 2)

5

TS. Trì Thị Minh Thúy

TS. Hoàng Minh Tố Nga

TS. Nguyễn Thị Thanh Tú

4

Tâm lý học lâm sàng 1: tiếp cận hệ thống-gia đình

3

ThS. Trần Tuyết Hương

TS. Nguyễn Thị Thanh Tú

BS. Nguyễn Minh Tiến

5

Tâm lý học lâm sàng 2: tiếp cận nhận thức – hành vi

3

TS. Trì Thị Minh Thúy

TS. Hoàng Minh Tố Nga

TS. Nguyễn Thị Thanh Tú

ThS. Nguyễn Thị Diệu Anh

6

Tâm lý học lâm sàng 3: tiếp cận phân tâm

3

ThS. Nguyễn Thị Thu Hiên

ThS. Lê Hoàng Thế Huy

ThS. Lê Thị Mai Liên

7

Tâm bệnh học phát triển

3

BS. Phan Thiệu Xuân Giang

Ths. Nguyễn Thị Diệu Anh

8

Tham vấn học đường

3

ThS. Lê Thị Mai Liên

ThS. Nguyễn Văn Tường

9

Thực hành lượng giá tâm lý

3

ThS. Dương Thị Mỹ Hạnh

ThS. Lê Hoàng Thế Huy

10

Lý thuyết và thực hành tâm lý trị liệu cho trẻ em

3

TS. Ngô Xuân Điệp

ThS. Lê Thị Mai Liên

BS. Phan Thiệu Xuân Giang

11

Anh văn chuyên ngành tham vấn – trị liệu

3

TS. Trì Thị Minh Thúy

TS. Hoàng Minh Tố Nga

TS. Nguyễn Thị Thanh Tú

12

Thực tập tốt nghiệp

7

Tất cả các GV trong Bộ môn

 

 

Chuẩn đầu ra của Bộ môn Tham vấn – trị liệu đối với bậc học Cử nhân :

 

Kiến thức về lĩnh vực Tâm lí học tham vấn – trị liệu

 • - Tâm lí học lâm sàng
 • - Tham vấn :
 • + Rối nhiễu tâm lý cơ bản và Hỗ trợ chẩn đoán:
 • + Mô tả được các tiếp cận trị liệu/lâm sàng khác nhau và biết khái niệm hóa ca theo tiếp cận trị liệu mà SV chọn.
 • + Xác định được mục tiêu và có những kiến thức chuyên môn về việc lập hồ sơ tâm lý.
 • - Trình bày được kiến thức về lịch sử ra đời và phát triển, ứng dụng, các tiếp cận nền tảng của Tâm lý học lâm sàng
 • - Trình bày được các cơ chế tâm lý hiện hữu trong mối quan hệ nhà tâm lí lâm sàng và thân chủ
 • - Mô tả được bản chất và các cơ chế cơ bản của quá trình; các nguyên tắc cụ thể và các học thuyết nền tảng của công việc tham vấn; những đặc điểm đặc trưng của loại hình tham vấn (cá nhân, gia đình, nhóm, học đường…).
 • - Xác định và phân biệt một số rối nhiễu tâm lý cơ bản ở các lĩnh vực gia đình, học đường, thuộc các giai đoạn tuổi khác nhau.
 • - Trình bày được mục tiêu và nguy cơ cũng như bước đầu ứng dụng các bảng phân loại tâm bệnh trong công việc lâm sàng.
 • - Mô tả và bước đầu thực hành được một số công cụ, đánh giá và một số kỹ thuật cơ bản trong các liệu pháp điều trị rối nhiễu tâm lí.

 

Kĩ năng tham vấn – trị liệu tâm lí

 • - Kĩ năng tham vấn cơ bản:
 • + Quan sát, lắng nghe, phản hồi, đặt câu hỏi, thấu cảm.
 • + Đánh giá những tình huống liên quan đến đạo đức trong tham vấn.
 • + Thiết lập mối quan hệ tham vấn, khung tham vấn an toàn giữa nhà tham vấn và thân chủ.
 • + Bước đầu thực hành tham vấn cá nhân.

 

 • - Kĩ năng làm việc với những rối nhiễu tâm lý cơ bản :
 • - Nhận diện và bước đầu phân tích những rối nhiễu tâm lí của thân chủ ở mức độ cơ bản.
 • + Xác định mục tiêu và kế hoạch can thiệp cho những ca cơ bản.
 • + hồ sơ tâm lý cá nhân bằng việc sử dụng một số công cụ lâm sàng cơ bản và trình bày dưới dạng báo cáo.
 • + Thực hành lượng giá về trí tuệ, nhân cách, khí chất... : sử dụng, phân tích dữ liệu của một số công cụ lượng giá cơ bản.

 

 • - Kỹ năng nghiên cứu khoa học :
 • - Trình bày được kiến thức về phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu khoa học về các hiện tượng tâm lý
 • - Bước đầu hình thành ý tưởng về thiết kế và triển khai nghiên cứu tâm lý trong một nhóm nghiên cứu chuyên ngành.

 

 • - Kỹ năng kết nối mạng lưới
 • + Kết nối các cơ sở dịch vụ, các nguồn lực phục vụ cho việc chăm sóc sức khỏe tinh thần của thân chủ một cách toàn diện
 • - Các kỹ năng mềm khác
 • + Trang bị và trau dồi những kỹ năng khác như giao tiếp, ngoại ngữ, tin học, kỹ năng làm việc nhóm …

Thái độ

 • - Xây dựng một tâm thế nhân văn trong tiếp cận khoa học và con người. Tôn trọng và nhìn nhận con người một cách toàn vẹn nhất.
 • - Xác định được nhu cầu tìm hiểu bản thân và thế giới.
 • - Tuân thủ các nguyên tắc đạo đức nghề tâm lí (giữ bí mật, vì lợi ích của thân chủ, trung thực, chân thành).
 • - Xây dựng tâm thế sẵn sàng với nghề nghiệp để tham gia vào nghề nghiệp tương lai hoặc bồi dưỡng chuyên môn nâng cao.

  3. Đầu ra: SV có cơ hội làm việc tại đâu.

-          Chức danh: cử nhân tâm lý – chuyên viên (không chính thức)

-          Môi trường làm việc:

1.  Bệnh viện (nhi đồng, các BV tuyến quận, tâm thần, chuyên khoa….)

2.  Cơ sở tư nhân : trường chuyên biệt, phòng khám tư nhân

3.  Trường học các cấp

4.  Trung tâm/dự án: thực hành hay nghiên cứu

5.  Các chi hội TLH

6.  Tổ chức phi chính phủ (INGOs)

7.  Học nâng cao tại các cơ sở đào tạo trong/ngoài nước

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.