Thư mời viết bài hội thảo khoa học quốc tế “Nguyên Tắc Đạo Đức Và Mô Hình Dịch Vụ Trong Thực Hành Tâm Lý” LẦN 2

Hội thảo quốc tế “Nguyên tắc đạo đức và mô hình dịch vụ trong thực hành tâm lý” do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn kết nối các nhà tâm lý ở nhiều quốc gia, nhất là các quốc gia có nền Tâm lý học phát triển mạnh như Hoa Kỳ và Canada tổ chức.

 


Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.