Thông báo chương trình học bổng & giải thưởng Kova năm 2014

Theo thông báo của Ủy ban Giải thưởng Kova về việc trao học bổng và giải thưởng KOVA cho sinh viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn lần thứ 12 như sau:.
Số lượng học bổng : 
+ Học bổng Kova: 1-2 suất
+ Giải thưởng Kova cho sinh viên: 1 suất
+ Giải thưởng Kova về khoa học ứng dụng.

TIÊU CHUẨN:
I. Học bổng Kova cho sinh viên:
- Có tư cách đạo đức tốt.
- Là sinh viên đạt loại giỏi
- Là sinh viên nghèo vượt khó học giỏi
- Gia đình và bản thân chấp hành nghiêm các chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước
- Ưu tiên nữ sinh viên và sinh viên các dân tộc thiểu số
Hồ sơ gồm có:
1. 01 Đơn xin tham gia nhận giải thưởng Kova năm 2014
2. 01 Bản báo cáo thành tích cá nhân các năm học có xác nhận của khoa, trường.
3. 01 Bảng điểm về kết quả học tập, có xác nhận của nhà trường
4. 01 Bản khai hoàn cảnh kinh tế của gia đình có xác nhận của địa phương.

II. Giải thưởng Kova cho sinh viên:
- Có tư cách đạo đức tốt.
- Là sinh viên đạt có điển học tập từ 9.0 trở lên
- Có đề tài nghiên cứu khoa học đạt hiệu quả tốt
- Gia đình và bản thân chấp hành nghiêm các chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.
Hồ sơ gồm có:
1. 01 Đơn xin tham gia nhận giải thưởng Kova lần thư 12 - năm 2014
2. 01 bản báo cáo thành tích cá nhân các năm học có xác nhận của khoa, trường.
3. 01 bảng điểm về kết quả học tập, có xác nhận của nhà trường
4. 01 bản khai hoàn cảnh kinh tế của gia đình có xác nhận của địa phương.
5. 01 Bản chứng nhận tên đề tài nghiên cứu khoa học

III. Giải thưởng Kova về khoa học ứng dụng:
Các công trình, đề tài nghiên cứu khoa học có tính sáng tạo, kết quả nghiên cứu đã được ứng dụng trong thực tiễn, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Góp phần nâng cao đời sống cho nhân dân và sự phát triển của đất nước, ưu tiên vùng sâu vùng xa.
Hồ sơ gồm có:
1. 01 Bản báo cáo về đề tài hoặc công trình nghiên cứu khoa học
2. 01 Bản báo cáo cá nhân hoặc tập thể
3. 01 Đơn xin tham gia nhận giải thưởng Kova lần thứ 12
4. 01 Bản đề nghị của cơ quan, Sở Khoa học Công nghệ.

Phòng CTSV đề nghị các Khoa/Bộ Môn xét chọn sinh viên theo đúng tiêu chuẩn của chương trình học bổng trên, gửi danh sách đề cử và hồ sơ học bổng của sinh viên về Phòng CTSV trước ngày 30 tháng 6 năm 2014.
Sinh viên tải các biểu mẫu liên quan đến học bổng tại: http://ctsv.hcmussh.edu.vn/học bổng
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.