Thư mời viết bài hội thảo "Hỗ trợ người khiếm thị trong học tập và học nghề"

Nhằm mục đích tìm ra những giải pháp cụ thể, thiết thực giúp người khuyết tật nói chung và người khiếm thị nói riêng có thể hòa nhập cộng đồng thông qua các hoạt động hỗ trợ về học văn hóa và học nghề. Khoa Công tác xã hội dự kiến tổ chức hội thảo “Hỗ trợ người khiếm thị trong học tập và học nghề”.

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HCM   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trường ĐH KHXH&NV    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  Khoa Công tác xã hội
  Số 68 /CTXH-XHNV

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 10 năm 2014


Kính gửi: ……………………………………………………………………………

Người khuyết tật là một trong những nhóm bị thiệt thòi nhất ở Việt Nam. Theo số liệu thống kê của cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009, Việt Nam có 6,1 triệu người khuyết tật, chiếm 7,8% dân số. Trong đó, khuyết tật về thị giác là chiếm tỷ lệ cao nhất. Kết quả thống kê cũng chỉ ra tỷ lệ biết đọc, biết viết trong nhóm thanh thiếu niên khuyết tật (tuổi từ 15 đến 24) thấp hơn rất nhiều so với thanh thiếu niên không khuyết tật (69,1% so với 97,1%). Tỷ lệ thất nghiệp của người khuyết tật ở khu vực đô thị là 13,9% so với 4,3% ở người không khuyết tật. 

Trước thực trạng này, Nhà nước đã có những chính sách trong hỗ trợ học tập và học nghề cho người khuyết tật trên phương diện pháp lý như Pháp lệnh người khuyết tật năm 1988 và Luật người khuyết tật năm 2010. Tại thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban nhân dân Thành phố cũng đã có chủ trương tổ chức các lớp hướng nghiệp và dạy nghề cho người khuyết tật gắn với quá trình phục hồi chức năng, dạy văn hóa tại các cơ sở giáo dục, nuôi dưỡng, điều dưỡng xã hội. Tại thành phố, nhiều đơn vị bảo trợ người khuyết tật đã ra đời và hoạt động rất hiệu quả như: Trung tâm Bảo trợ - dạy nghề và tạo việc làm cho người khuyết tật thành phố, Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi thành phố, Hội Thanh niên khuyết tật thành phố,... Tuy nhiên, Ủy ban nhân dân Thành phố cũng nhìn nhận việc mở rộng cơ hội việc làm cho người khuyết tật vẫn còn nhiều khó khăn. Trong số đó, trình độ văn hóa thấp, chưa có tay nghề hoặc có nhưng không phù hợp, khó khăn trong di chuyển, giao tiếp... là những khó khăn gay cấn nhất cần có biện pháp tháo gỡ, thay đổi. 

Còn phía người sử dụng lao động thì vẫn có tâm lý e ngại sử dụng lao động là người khuyết tật vì phải đáp ứng những điều kiện về cơ sở vật chất, về tâm lý trong quan hệ lao động, về năng suất lao động... Dù chính sách đã có quy định phải ưu tiên tuyển dụng lao động là người khuyết tật nhưng thực tế là hệ thống chính sách về người khuyết tật chưa đi vào cuộc sống một cách đồng bộ và rộng khắp. 
Từ thực tế trên, Khoa Công tác xã hội dự kiến tổ chức hội thảo “Hỗ trợ người khiếm thị trong học tập và học nghề”, nhằm mục đích tìm ra những giải pháp cụ thể, thiết thực giúp người khuyết tật nói chung và người khiếm thị nói riêng có thể hòa nhập cộng đồng thông qua các hoạt động hỗ trợ về học văn hóa và học nghề. 

1. Thời gian: ngày 06 tháng 12 năm 2014
2. Mục tiêu: Hội thảo hướng tới các mục tiêu cụ thể sau:
- Tổng quan được thực trạng học tập, học nghề cũng như những mô hình hỗ trợ người khiếm thị trong học tập và học nghề hiện nay
- Nhận diện và phân tích được căn nguyên những thuận lợi, khó khăn của người khiếm thị khi tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ người khiếm thị học văn hóa và học nghề
- Xác định được vai trò của nhân viên xã hội trong công tác hỗ trợ người khiếm thị học văn hóa, học nghề cũng như hòa nhập cộng đồng
- Đưa ra được những giải pháp nhằm thúc đẩy người khiếm thị trong việc tiếp cận, tham gia và sử dụng một cách có hiệu quả các dịch vụ hỗ trợ học văn hóa và học nghề
3. Địa điểm: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh, 10-12 Đinh Tiên Hoàng, quận 1
4. Nội dung hội thảo: tập trung vào một số nội dung chính sau:
4.1. Thực trạng công tác hỗ trợ người khiếm thị trong học tập và học nghề
- Thực trạng học tập và học nghề hiện nay ở người khiếm thị
- Những mô hình hỗ trợ người khiếm thị trong học tập và học nghề (Mô hình hỗ trợ, ưu điểm, nhược điểm, hiệu quả và định hướng)
- Những thuận lợi, khó khăn của người khiếm thị khi tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ người khiếm thị học văn hóa và học nghề (Những yếu tố chủ quan từ phía người khiếm thị và những yếu tố khách quan đến từ phía cơ sở, đơn vị cung cấp dịch vụ, cộng đồng, xã hội…)
4.2. Giải pháp nâng cao chất lượng công tác hỗ trợ người khiếm thị trong học tập và học nghề
- Vai trò của nhân viên xã hội trong công tác hỗ trợ người khiếm thị học văn hóa, học nghề cũng như hòa nhập cộng đồng
- Những giải pháp, mô hình thúc đẩy người khiếm thị trong việc tiếp cận, tham gia và sử dụng một cách có hiệu quả các dịch vụ hỗ trợ học văn hóa và học nghề
5. Đối tượng tham dự: các nhà giáo, cán bộ nghiên cứu, những người thực hành về công tác xã hội với người khiếm thị tại các trường, viện nghiên cứu, trung tâm bảo trợ xã hội, cơ sở xã hội, tổ chức phi chính phủ, cơ sở dạy nghề cho người khuyết tật; nhân viên công tác xã hội; các cán bộ quản lý và lãnh đạo, sinh viên các trường có đào tạo công tác xã hội.
6. Thể lệ gửi bài: 
- Các bài viết được đánh máy vi tính với dung lượng tối thiểu 4 trang và tối đa 10 trang đánh máy A4 (bao gồm cả tài liệu tham khảo), cỡ chữ 13, phông chứ Times New Roman, giãn cách dòng 1.5.
- Báo cáo có tóm tắt bằng tiếng Việt và tiếng Anh, mỗi tóm tắt không quá 2.000 ký tự (bao gồm cả dấu cách)
- Cuối bài viết ghi rõ họ tên tác giả, học hàm học vị, địa chỉ liên hệ (email và số điện thoại liên lạc)
- Các bài viết tham luận được gửi qua địa chỉ hộp thư điện tử: thanhtung013@gmail.com, tiêu đề có ghi rõ bài tham gia Hội thảo “Hỗ trợ người khiếm thị trong học tập và học nghề”, trước ngày 18 tháng 11 năm 2014.
7. Phản biện và đăng kỷ yếu hội thảo: Các báo cáo sẽ được phản biện độc lập kín và nếu được Ban biên tập thông qua sẽ được đăng toàn văn trong kỷ yếu của hội thảo. Kỷ yếu hội thảo sẽ được in ấn và xuất bản tại Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

Đăng ký tham dự: Trước ngày 30 tháng 11 năm 2014.

Thông tin chi tiết về hội thảo xin vui lòng liên hệ với cô Nguyễn Thị Thanh Tùng, Khoa Công tác xã hội, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.
Email: thanhtung013@gmail.com
Điện thoại: 0909 831384

Trân trọng.
   Trưởng Khoa
(đã ký)

TS. Đỗ Hạnh Nga

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.