Giới thiệu về chuyên ngành Tâm lý học Tổ chức - Nhân sự

1. Giới thiệu chuyên ngành:
Tâm lý tổ chức-nhân sự (I /O P) là một trong những lĩnh vực mới trong tâm lý học. Tâm lý tổ chức nhân sự bao gồm hai mặt: Tâm lý học  Nhân sự và Tâm lý học Tổ chức, tuy hai nhưng không thể  tách rời nhau. Trong khi Tâm lý học Nhân sự nhấn mạnh đến việc cải thiện, đánh giá và dự đoán hiệu suất công việc của các cá nhân trong một tổ chức, Tâm lý học Tổ chức nhấn mạnh đến sự ảnh hưởng của tổ chức trên các cá nhân và sự tương tác giữa các cá nhân trong tổ chức. Trong xu thế phát triển toàn cầu của ngành TL TC-NS, Bộ môn TL TC-NS được thành lập từ tháng 03/2014 cùng với quyết định thành lập Khoa Tâm lý, chương trình đào tạo của Bộ môn Tâm lý học Tổ chức-Nhân sự nhắm đến các mục tiêu sau: 

- Cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ bản liên quan đến tâm lý tổ chức-nhân sự (bao gồm hệ thống các môn học trong chương trình đào tạo chuyên ngành tổ chức -nhân sự)

- Xây dựng chuơng trình thực hành, thực tế, thực tập quy trình vận hành một, tổ chức nhân sự, tham vấn tâm lý tổ chức và quản trị nhân sự.

Nhân sự của Bộ môn gồm có: 

- TS. Huỳnh Công Du, Trưởng Bộ Môn

- TS. Nguyễn Phương Lan

- PGS. TS. Phạm Lê An

- PGS.TS. Lê Thị Hoa

- TS. Nguyễn Minh Anh

- Th.S. Nhan Thị Lac An

- Th.S. Michael Lavin (Hiệp hội Tâm lý học Chicago, Hoa Kỳ)


2.
Chương trình đào tạo và kỹ năng:

        Sau khi hoàn thành các học phần bắt buộc thuộc khối kiến thức Đại cương và cơ sở ngành, sinh viên được đào tạo các học phần có liên quan trực tiếp đến phân ngành TL TC-NS như sau (dựa trên chương trình đào tạo Khoa Tâm lý học năm 2014): 

 

STT

TÊN HỌC PHẦN

SỐ TÍN CHỈ

01

Các kỹ năng tham vấn tâm lý cơ bản

3

02

Tâm lý học tổ chức – nhân sự 

5

03

Tổ chức hoạt động đào tạo 

3

04

Tâm lý học lao động 

3

05

Xây dựng và quản lí dự án

3

06

Tâm lý học quản lý

3

07

Lý thuyết và kỹ thuật xây dựng test

3

08

Năng động nhóm

3

09

Tâm lý học tiếp thị

3

10

Tâm lý học quan hệ công chúng

3

11

Anh văn chuyên ngành Tâm lý Tổ chức – nhân sự

3

 

3. Chuẩn đầu ra:  

Học xong chương trình TL TC-NS, sinh viên sẽ đạt được những kiến thức, kỹ năng để làm việc trong các lãnh vực và thị trường nghề nghiệp sau:
a. Kiến thức:
    - Phân tích, mô tả công việc
    - Tuyển dụng, lựa chọn ứng viên
    - Xác định mức tiền lương
    - Đào tạo nhân viên, phát triển nhân sự
    - Đánh giá hiệu suất lao động
    - Lựa chọn, sử dụng và xây dựng test; công cụ để thẩm định hiệu suất công việc
    - Phát triển chương trình đào tạo và đánh giá hiệu quả đào tạo;
    - Lãnh đạo tổ chức;
    - Sự hài lòng trong công việc
    - Động lực làm việc
    - Kiểm soát xung đột
    - Quản lý sự thay đổi tổ chức;
    - Khảo sát thái độ nhân viên

b. Kỹ năng:
Kỹ năng “cứng”: 

- Kỹ năng ứng dụng các học thuyết, các phương pháp nghiên cứu vào lĩnh vực TLH TC-NS;

- Độc lập lên kế hoạch học tập đáp ứng yêu cầu thị trường nghề

- Kỹ năng nghiên cứu tâm lý tổ chức và thực hành: lãnh đạo; nhóm, đội và xung đột; phát triển tổ chức;

- Kỹ năng quản lý căng thẳng; thiết kế lịch làm việc tối ưu

- Kỹ năng nghiên cứu tâm lý nhân viên và thực hành các vấn đề: mô tả, đánh giá công việc; các vấn đề pháp lý trong lựa chọn nhân sự; quy trình tuyển dụng và đào tạo; sử dụng công cụ trong lượng giá năng lực ứng viên
  Kỹ năng "mềm":

-  Kỹ năng làm việc nhóm

-  Kỹ năng quản lý và lãnh đạo

-  Kỹ năng giao tiếp nhân sự

-  Kỹ năng xây dựng hình ảnh đại diện công ty/tổ chức

-  Kỹ năng tiếp nhận, đánh giá và xử lý thông tin

-  Kỹ năng nhận diện và kiểm soát rủi ro

c. Lĩnh vực nghề nghiệp: sinh viên tốt nghiệp ngành TL TC-NS có thể làm việc trong các lĩnh vực sau:

-  Đào tạo và phát triển: xác định loại kỹ năng cần thiết để thực hiện công việc cụ thể cũng như phát triển và đánh giá các chương trình đào tạo nhân viên.

-  Lựa chọn ứng viên: phát triển các công cụ đánh giá, lựa chọn nhân viên, chẳng hạn như test sàng lọc để xác định ứng viên đủ điều kiện cho một vị trí cụ thể.

-  Yếu tố con người: thiết kế qui trình và thiết bị để tối đa hóa hiệu suất và giảm thiểu tổn thương.

-  Quản lý hiệu suất công việc: phát triển công cụ đánh giá và kỹ thuật xác định hiệu qủa công việc của nhân viên trong một tô chức.

-  Đời sống lao động: cải thiện sự hài lòng của nhân viên và tối đa hóa năng lực của người lao lao động bằng cách tạo ra những việc bổ ích và thiết kế những chương trình cải thiện chất lượng sống tại nơi làm việc.

-  Phát triển tổ chức: giúp cải thiện tổ chức thông qua việc gia tăng lợi nhuận, thiết kế lại các sản phẩm và cải tiến cơ cấu tổ chức.

d. Thị trường nghề nghiệp:

Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Tâm lý tổ chức nhân sự có thể làm việc tại:

-   Thị trường nghề nghiệp công: Phòng tổ chức cán bộ của tổ chức công nhà nước Việt Nam như: Văn phòng chính phủ; các sở, ban, ngành; đoàn thể của tổ chức chính trị xã hội từ cấp địa phương đến trung ương.

-   Thị trường nghề nghiệp tư: Phòng tổ chức nhân sự thuộc các tập đòan, công ty, doanh nghiệp Việt Nam; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngòai, các tổ chức phi chính phủ (thiết kế, tổ chức, lên kế hoạch tuyển dụng nhân sự; quản trị nhân sự; trợ lý, điều hành tổ chức nhân sự; thiết kế, phân công lao động; quản lý, tổ chức, điều phối các dự án …)

-    Nghiên cứu và giảng dạy: Giảng dạy tâm lý học trong các trường đại học, cao đẳng, trung cấp, dạy nghề; hoặc làm nghiên cứu tại các viện, trung tâm nghiên cứu tâm lí học

 

 

 


Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.