THÔNG BÁO Về việc thu hồ sơ miễn, giảm học phí theo quy định tại Nghị định số 74/2013/NĐ-CP

THÔNG BÁO
Về việc thu hồ sơ miễn, giảm học phí theo quy định tại Nghị định số 74/2013/NĐ-CP

Kể từ học kỳ 1 năm học 2013 – 2014, Theo Nghị định 74/2013/NĐ-CP ngân sách Nhà nước sẽ cấp bù để Nhà trường miễn, giảm học phí cho sinh viên thuộc đối tượng chính sách (Nghị định số 74/2013/NĐ-CP)
Vậy Nhà trường thông báo đến toàn thể sinh viên thuộc đối tượng miễn, giảm học phí năm học 2013 – 2014 nộp hồ sơ miễn, giảm học phí theo thủ tục và thời gian –địa điểm như sau:
Thủ tục hồ sơ gồm:
- Đơn đề nghị miễn, giảm học phí (Mẫu đơn)
- Sinh viên thuộc đối tượng nào thì nộp đầy đủ hồ sơ minh chứng cho đối tượng đó (xem hướng dẫn)
Thời gian – địa điểm nhận hồ sơ:
+ Thời gian: Hạn cuối ngày 11/4/2014
+ Địa điểm: Sinh viên năm nhất, năm hai, năm ba, nộp hồ sơ tại Phòng Công tác sinh viên – Cơ sở Linh Trung – Thủ Đức; Sinh viên năm tư nộp hồ sơ tại Phòng Công tác sinh viên – Cơ sở Đinh Tiên Hoàng
Lưu ý: Sinh viên nộp đơn sau thời hạn trên sẽ không được giải quyết.
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.