THÔNG BÁO ĐĂNG KÍ ĐỀ TÀI NCKH SINH VIÊN NĂM 2015-2016

Phòng Quản lý Khoa học – Dự án đề nghị quý Khoa/Bộ môn thông báo đến toàn thể sinh viên trong đơn vị về việc đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên năm 2016 (năm học 2015 – 2016)

      1) Điều kiện tham gia: Sinh viên muốn đăng ký tham gia nghiên cứu đề tài khoa học cần:

        - Đăng ký thực hiện đề tài theo cá nhân hoặc theo nhóm, tối đa 5 người (xác định rõ chủ nhiệm đề tài, thành viên, cộng tác viên).

- Thể lệ đăng ký: nộp 1 bản đề cương nghiên cứu theo mẫu đính kèm.

- Sinh viên nộp đề cương nghiên cứu trực tiếp tại Văn phòng Khoa/Bộ môn theo thời  hạn, từ ngày ra thông báo đến hết ngày thứ ba 10/3/2015

2) Qui trình xét duyệt đề tài:

-  Để sinh viên có thể lựa chọn đề tài cho phù hợp với chuyên ngành đã học và theo định hướng chung, đề nghị Khoa/Bộ môn chú ý hướng dẫn cho sinh viên trong việc chọn đề tài: tập trung vào những đề tài có tính mới, khả thi, có khả năng ứng dụng cao, gần với thực tiễn cuộc sống, tiếp cận hướng nghiên cứu của Khoa/Bộ môn; tránh những đề tài trái chuyên ngành đang học hoặc tản mạn, hạn chế các đề tài có phạm vi nghiên cứu quá rộng, không đúng đối tượng, hoặc nghiên cứu không sâu khó hoàn tất. Lưu ý: sinh viên có thể chủ động liên hệ trước với các giảng viên trong khoa để có định hướng trong quá trình lập đề cương nghiên cứu.

- Sau khi nhận đề cương đăng ký của sinh viên, các Khoa/Bộ môn sẽ tổ chức xét duyệt, phân công GV hướng dẫn và góp ý cho nhóm đề tài chỉnh sửa, sau đó gửi đăng kí lên phòng QLKH-DA. Thời hạn cuối Phòng QLKH-DA tiếp nhận hồ sơ đăng ký là ngày thứ ba  14/4/2015 gồm: 1) Bảng tổng hợp danh sách đề cương đề tài NCKH sinh viên đã được Khoa/ Bộ môn xét duyệt; 2) Biên bản cuộc họp xét duyệt đề cương; 3) Đề cương đăng ký đề tài của sinh viên (1 bản) có chữ ký của giảng viên hướng dẫn

        Tiếp theo đó, Trường sẽ ra quyết định thành lập Hội đồng xét duyệt đề cương đề tài NCKH sinh viên cấp Trường năm 2016 trên cơ sở kết quả xét duyệt từ cấp Khoa/Bộ môn gửi lên. 
Khoa Tâm lý học là một trong những đơn vị dẫn đầu trong công tác nghiên cứu khoa học sinh viên nhiều năm qua. Tập thể giảng viên và sinh viên khoa đã có nhiều nghiên cứu xuất sắc, đạt các giải thưởng cao trong và ngoài nhà trường. Trong năm học 2015 - 2016, hi vọng các bạn sinh viên sẽ tự tin thực hiện các NCKH, tiếp tục đóng góp vào thành tích vẻ vang của khoa.  

Khoa Tâm lý học
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.