Thông báo tiếp nhận hồ sơ dự thi sơ tuyển Chương trình Vườn ươm Sáng tạo KHCN trẻ năm 2015

Khoa học xã hội nhân văn là một trong 15 chương trình nghiên cứu nhằm phục vụ cho công tác quản lý và phát triển lành mạnh về mọi mặt trong các đối tượng thanh thiếu niên thành phố. Các chủ đề này chú trọng nghiên cứu cơ bản, đẩy mạnh về nghiên cứu triển khai ứng dụng.

Thời gian thực hiện đề tài trong vòng 12 tháng với kinh phí tối đa là 80 triệu đồng. Hạn chót gửi đăng ký vào 26/7/2014

Chi tiết xin xem tại:http://www.khoahoctre.com.vn/hd-khoa-hoc/vuon-uom/3338-thong-bao-tip-nhn-h-s-d-thi-s-tuyn-chng-trinh-vn-m-sang-to-khcn-tr-2015.html

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.