GIỚI THIỆU VỀ BỘ MÔN TÂM LÝ HỌC CƠ BẢN – KHOA TÂM LÝ HỌC

Phần giới thiệu về Bộ môn Tâm lý học Cơ bản cung cấp đầy đủ các thông tin về bộ môn Cơ bản cho các sinh viên và người đọc tham khảo để có cái nhìn tổng quan, hiểu sơ bộ về bộ môn.

GIỚI THIỆU VỀ BỘ MÔN TÂM LÝ HỌC CƠ BẢN – KHOA TÂM LÝ HỌC 

1. Giới thiệu chung về Bộ môn

Bộ môn Tâm lý học Cơ bản trực thuộc khoa Tâm lý học, được thành lập ngày 31 tháng 3 năm 2014 theo quyết định số 206/QĐ-XHNV-TCCB của Hiệu trưởng trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh nhằm mục đích hoàn thiện cơ cấu tổ chức của khoa tâm lý, đảm bảo hiệu quả đào tạo tốt nhất cho sinh viên. Bộ môn Tâm lý học cơ bản chịu trách nhiệm chương trình đào tạo 24 môn cơ sở ngành Tâm lý học và đào tạo môn Tâm lý học Đại cương cho sinh viên các khoa khác trong trường.

Với định hướng phát triển bền vững dựa trên nền tảng 3 trụ cốt: Giảng dạy - nghiên cứu - thực hành nhằm đem lại tri thức, kĩ năng và khả năng nghiên cứu nền tảng cho sinh viên chuẩn bị tiếp tục vào học chuyên ngành (Ngành Tâm lý học tham vấn – trị liệu và Tâm lý học Tổ chức nhân sự), Bộ môn đã chú trọng đến việc phát triển đội ngũ giảng viên (cả giảng viên cơ hữu và thỉnh giảng) có chất lượng nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác đào tạo Đại học. Hiện nay Bộ môn Tâm lý học cơ bản có 5 giảng viên, chuyên viên cơ hữu và nhiều chuyên gia khác là giảng viên thỉnh giảng. Mỗi giảng viên chịu trách nhiệm nghiên cứu và giảng dạy chuyên sâu một số môn thuộc một số lĩnh vực khác nhau của Tâm lý học nhằm đem lại hiệu quả giảng dạy tốt nhất. Bộ môn Tâm lý học cơ bản luôn tạo điều kiện và khuyến khích các giảng viên tăng cường phát triển chuyên môn và năng lực giảng dạy, nghiên cứu bằng việc tham gia các chương trình đào tạo ngắn hạn và dài hạn, đồng thời thực hiện nghiên cứu khoa học nhằm đảm bảo chất lượng đào tạo, đáp ứng yêu cầu chuẩn đầu ra của sinh viên mà nhà trường đã đề ra.

Để đạt được những mục tiêu đó, Bộ môn Tâm lý học cơ bản xác định cho mình những nhiệm vụ cụ thể cho từng năm học theo định hướng trên 3 phương diện: phát triển nhân sự, hoạt động giảng dạy và nghiên cứu khoa học.

Về phát triển nhân sự, ngoài chỉ tiêu tuyển dụng nhân sự theo quy định của nhà trường, Bộ môn Tâm lý học cơ bản luôn chú trọng phát triển năng lực chuyên môn của đội ngũ giảng viên thông qua các hoạt động sinh hoạt khoa học, thực hành tâm lý ứng dụng, tham gia các hội thảo khoa học, các chương trình đào tạo nâng cao. Đồng thời mở rộng, mời gọi sự tham gia của nhiều nhà chuyên môn có trình độ và kinh nghiệm trong lĩnh vực tâm lý học.

Về hoạt động giảng dạy, Bộ môn luôn đồng hành cùng sinh viên và giảng viên, kịp thời có những can thiệp tích cực nhằm đảm bảo chất lượng giảng dạy tốt nhất. Hiện nay, Bộ môn đang quản lý 24 học phần/ môn học trong chương trình đào tạo của toàn Khoa, đồng thời chịu trách nhiệm chính trong học phần thực tế (năm thứ 2/ thực tập 1) cho sinh viên toàn khoa, chịu trách nhiệm giảng dạy học phần Tâm lý học đại cương (2TC) cho sinh viên toàn trường. Hàng năm, Bộ môn điều tiết tốt chương trình đào tạo, đồng thời thường xuyên cập nhật, điều chỉnh chương trình đào tạo cập nhật với thế giới, nhưng phù hợp với thực tiễn Việt Nam.

Về hoạt động nghiên cứu khoa học, với định hướng phát triển trở thành đơn vị đầu ngành trong nghiên cứu và đào tạo tâm lý học, Khoa Tâm lý học nói chung và Bộ môn Tâm lý học cơ bản nói riêng hết sức chú trọng đẩy mạnh việc thực hiện nghiên cứu của giảng viên, của sinh viên và công bố những nghiên cứu trên các tạp chí trong và ngoài nước. Ngoài ra, Bộ môn còn tổ chức các semina khoa học hàng năm nhằm thúc đẩy phát triển môi trường học thuật của khoa tâm lý. Với phương châm nghiên cứu để ứng dụng, các để tài nghiên cứu của thầy và trò khoa tâm lý đã ngày càng mang tính thiết thực và hữu ích với ngành tâm lý và với đời sống hơn. 

2. Nhân sự Bộ môn Tâm lý học Cơ bản:

2.1. Nhân sự cơ hữu

TT

Họ và tên

Chức vụ

Email

1

TS. Lê Minh Công

Phó Trưởng khoa, kiêm Trưởng Bộ môn TLH cơ bản

congle@hcmussh.edu.vn

2

Ths. Lê Ngọc Bảo Trâm

Giảng viên, cán bộ chuyên trách tổ Đảm bảo chất lượng và quản lí các khóa học ngắn hạn, liên kết của Khoa Tâm lí học.

tram.le@hcmussh.edu.vn

3

Ths/ NCS. Nguyễn Thị Vân

Giảng viên, Chủ nhiệm K07

 

vannguyenpsy@hcmussh.edu.vn

4

Ths. Quang Thị Mộng Chi

Giảng viên

quangmongchi@hcmussh.edu.vn

5

CN. Nguyễn Huỳnh Luân

Trợ lý Công tác Thực tập - Thực tế, quản lý thư viện khoa, phụ trách, Đoàn Cán bộ trẻ khoa, cựu sinh viên – nhà tuyển dụng

luan.nguyen@hcmussh.edu.vn

 

2.2. Giảng viên thỉnh giảng

STT

Họ và tên

Đơn vị

1

TS Phạm Lê Bửu Trúc

Trường Đại học khoa học tự nhiên - ĐHQG

2

BSCK2. Lâm Hiếu Minh

Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình

3

BS Phan Thiệu Xuân Giang

Phòng khám đa khoa Thiên Phước

4

TS Ngô Xuân Điệp

Khoa Tâm lý học – Đại học KHXH&NV

5

TS Hoàng Mai Khanh

Khoa Giáo dục – Đại học KHXH&NV

6

TS Dương Ngọc Dũng

Khoa Triết học – Đại học KHXH&NV

7

TS Hoàng Minh Tố Nga

Khoa Tâm lý học – Đại học KHXH&NV

8

TS Trì Thị Minh Thúy

Khoa Tâm lý học – Đại học KHXH&NV

9

TS Nguyễn Thanh Tú

Khoa Tâm lý học – Đại học KHXH&NV

10

PGS TS Ngô Minh Tuấn

Khoa Tâm lý học – Đại học KHXH&NV

11

Ths Lê Hoàng Thế Huy

Khoa Tâm lý học – Đại học KHXH&NV

12

Ths Lê Thị Mai Liên

Khoa Tâm lý học – Đại học KHXH&NV

13

Ths Nguyễn Thị Thu Hiên

Khoa Tâm lý học – Đại học KHXH&NV

14

Ths Lê Nguyễn Anh Như

Khoa Tâm lý học – Đại học KHXH&NV

15

Ths Kim Thị Dung

Khoa Giáo dục học – Đại học KHXH&NV

16

Ths Nguyễn Võ Huệ Anh

Đại học Tài chính - Maketing

17

Ths Nguyễn T. Thanh Hằng

Khoa Giáo dục học – Đại học KHXH&NV

18

TS Phạm Văn Tuân

Đại học Lao động – cơ sở 2

19

Ths Nguyễn Thanh Lân

Trường ĐH KHXH&NV

20

TS Đoàn Văn Báu

Đại học An ninh nhân dân

21

PGS. TS Tạ Quốc Trị

Đại học An ninh nhân dân

22

TS Nguyễn Phương Lan

Đại học Lao động – cơ sở 2

23

TS Huỳnh Công Du

Đại học Lao động – cơ sở 2

24

Cao học Ngô Minh Uy

Công ty WELINK

 

3. Chương trình đào tạo

3.1. Mục tiêu chung

Thông qua các môn học chung trong khối kiến thức giáo dục cơ sở ngành và ngành, sinh viên được cung cấp kiến thức và kỹ năng để đạt được kết quả học tập dự kiến rõ ràng, cụ thể, nhắm đến việc trang bị cho sinh viên những kiến thức, phẩm chất làm nền tảng cho việc học chuyên ngành Tâm lý học ứng dụng và về lâu dài có thể theo đuổi mục tiêu tự học suốt đời để nâng cao và cập nhật kiến thức thường xuyên trong nghề nghiệp.

3.2. Chương trình đào tạo và giảng viên

TT

Mã môn học

Môn học

Số tiết

Giảng viên

TG: Thỉnh giảng

CH: Cơ hữu

1

TLH004

Giải phẫu và Sinh lý hoạt động thần kinh cấp cao

60

1. BS Lâm Hiếu Minh (TG)

2. TS Phạm Lê Bửu Trúc (TG)

 

2

TLH031

Tâm lý học thần kinh

45

1. BS Phan Thiệu Xuân Giang (TG)

3

TLH017

Tâm lý học đại cương

75

1. TS Lê Minh Công và nhóm giảng viên (CH)

4

TLH048

Tư duy phản biện

30

2. Ths Nguyễn Võ Huệ Anh (TG)

3. Ths Nguyễn Thanh Lân (TG)

5

TLH007

Lịch sử Tâm lý học

45

1. Ths Nguyễn T. Thanh Hằng (TG)

2. Ths Lê Hoàng Thế Huy (CH)

3. Ths Quang Thị Mộng Chi (CH)

6

TLH028

Tâm lý học phát triển

45

1. Ths Lê T. Mai Liên (CH)

2. Ths Nguyễn Thị Vân (CH)

3. Ths Nguyễn Thị Thu Hiên (CH)

7

TLH011

Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu Tâm lý học

60

1. TS. Hoàng Minh Tố Nga (CH)

 

8

TLH025

Tâm lý học nhân cách

45

1. TS Hoàng Minh Tố Nga (CH)

2. Ts Trì Thị Minh Thúy (CH)

9

TLH034

Tâm lý học xã hội

45

1. Ths Nguyễn Thị Vân (CH)

2. Ths Nguyễn T. Thanh Hằng (TG)

10

TLH018

Tâm lý học gia đình

45

1. TS. Ngô Xuân Điệp (CH)

11

TLH003

Khoa học chẩn đoán tâm lý

45

1.TS. Ngô Xuân Điệp (CH)

 

12

TLH027

Tâm lý học pháp lý

45

1. TS Đoàn Văn Báu (TG)

2. PGS. TS Tạ Quốc Trị (TG)

 

13

TLH049

Tâm lý học văn hóa

30

1. Ths Nguyễn Thị Thu Hiên (CH)

2. Ths Lê Ngọc Bảo Trâm (CH)

 

14

TLH026

Tâm lý học nhận thức

45

1. Ths Nhan Thị Lạc An (CH)

 

15

TLH001

Các học thuyết và các kĩ thuật tham vấn I

45

1. TS Nguyễn T. Thanh Tú (CH)

2. TS Trì Thị Minh Thúy (CH)

3. Cao học Ngô Minh Uy (TG)

16

TLH050

Tâm lý học thực nghiệm

30

2. TS. Phạm Văn Tuân (TG)

17

TLH019

Tâm lý học giáo dục

45

1. Ths Nguyễn Thị Vân (CH)

2. Ths Lê Nguyễn Anh Như (CH)

3. Ths Lê Ngọc Bảo Trâm (CH)

18

TLH033

Tâm lý học y học

45

1. TS Lê Minh Công (CH)

 

19

TLH020

Tâm lý học giới tính

45

1. Ths Nhan Thị Lạc An (CH)

2. Ths Quang Thị Mộng Chi (CH)

20

TLH041

Ứng dụng SPSS trong nghiên cứu TLH

45

1.Ths Nguyễn Thanh Huy (TG)

2.Ths Võ Tấn Tài (TG)

21

TLH040

Thực tế nghề nghiệp

30

Bộ môn Tâm lý học cơ bản

22

TLH015

Tâm lý giao tiếp

45

1. Ths Nguyễn T.Tuyết Ánh (TG)

2. PGS TS Lê Thị Hoa (TG)

23

TLH005

Giáo dục gia đình

45

1. Ths Nguyễn Thị Vân (CH)

2. TS Hoàng Mai Khanh (TG)

 

 

 

Liên hệ:

Đ/c: Phòng A201.Số 10-12.Đinh Tiên Hoàng. Phường Bến Nghé. Quận 1. Tp Hồ Chí Minh.

Email: tamlyhoccoban@gmail.com

 

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.