LỊCH THI HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2017 – 2018

Lịch thi các môn thuộc khối kiến thức chuyên ngành tâm lý

Số TT

Khóa

Tên môn học

Ngày thi

Thứ

Buổi thi

Giờ thi

SL SV

Phòng

Địa điểm

Cán bộ coi thi

Ghi chú

1

K07

Tâm bệnh học phát triển

26/12/2017

Ba

Sáng

7h – 9h

44

A305

ĐTH

 

2

K07

Tâm lý học lâm sàng 1

29/12/2017

Sáu

Sáng

7h-8h30

41

A309

ĐTH

 

3

K07

Can thiệp và trị liệu tâm lý trẻ em

2/1/2018

Ba

Sáng

9h-10h30

44

D602

ĐTH

 

4

K07

Tâm lý học văn hóa

4/1/2018

Năm

Sáng

9h – 10h30

73

A1-02

 

5

K07

Anh văn chuyên ngành Tổ chức nhân sự

3/1/2018

Sáng

9h-10h30

31

A1-13

 

6

K07

Anh văn chuyên ngành TV –TL

3/1/2018

Sáng

7h-8h30

46

A1-13

 

6

K08

Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu Tâm lý học

29/12/2017

Sáu

Sáng

9h-10h30

52

A309

ĐTH

STT TỪ 1 ĐẾN 52

52

A310

ĐTH

STT TỪ 53 ĐẾN 104

8

K08

Tâm lý học gia đình

2/1/2018

Ba

Sáng

7h-8h30

50

D305

ĐTH

STT TỪ 1 ĐẾN 50

50

D602

ĐTH

STT TỪ 51 ĐẾN 100

9

K08

Tâm lý học nhận thức

4/1/2018

Năm

Chiều

13-14h30

48

D406

ĐTH

STT TỪ 1 ĐẾN 48

47

D407

ĐTH

STT TỪ 49 ĐẾN 95

10

K08

Tâm lý học y học

27/12/2017

Sáng

7h-8h30

48

A1-21

STT TỪ 1 ĐẾN 48

47

A1-23

STT TỪ 49 ĐẾN 95

11

K09

Lịch sử tâm lý học

3/1/2018

Cả ngày

7h-11h30

68

D302

ĐTH

THI VẤN ĐÁP

13h-16h

12

K09

Tâm lý học phát triển

26/12/2017

Ba

Sáng

7h-8h30

65

A1-11

 

13

K09

Tư duy phản biện

27/12/2017

Sáng

7h-10h30

67

D405

ĐTH

THI VẤN ĐÁP

14

K10

Giải phẫu sinh lý và hoạt động thần kinh cấp cao

27/12/2017

Sáng

9h-10h30

62

A1-21

STT TỪ 1 ĐẾN 62

62

A1-23

STT TỪ 63 ĐẾN 124

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.