GIỚI THIỆU VỀ BỘ MÔN TÂM LÝ HỌC CƠ BẢN – KHOA TÂM LÝ HỌC

Phần giới thiệu về Bộ môn Tâm lý học Cơ bản cung cấp đầy đủ các thông tin về bộ môn Cơ bản cho các sinh viên và người đọc tham khảo để có cái nhìn tổng quan, hiểu sơ bộ về bộ môn.

Ngành Tâm lý học đường ở Việt Nam, một số nhìn nhận từ sau Hội thảo quốc tế Tâm lý học đường lần IV (14-15/8/2014) tại Hà Nội

Vào ngày 14-15/8/2014 vừa qua, TS. Ngô Xuân Điệp- Trưởng khoa Tâm lý học, trường ĐH KHXH & NV Tp.HCM đại diện tham dự Hội thảo khoa học Quốc tế về Tâm lý học đường lần thứ IV do Trường Đại học Giáo dục – Đại học Quốc Gia Hà Nội tổ chức. Dưới đây là một số giới thiệu về ngành tâm lý học đường và các ý kiến của TS. Ngô Xuân Điệp sau khi tham dự Hội thảo.