Chuyến thực tế tại Đà Lạt cho Sinh viên K06 Khoa Tâm lý học

Nhằm thực hiện chủ trương của nhà trường về việc tăng cường khả năng tìm hiểu thực tế của sinh viên, Khoa Tâm lý học đã hoàn thành kế hoạch tổ chức chuyến đi thực tế chuyên môn năm học 2013 – 2014 cho Sinh viên K06 (khóa 2013-2017) vào ngày 14 đến ngày 17 tháng 4 năm 2014. 

Ngành Tâm lý học đường ở Việt Nam, một số nhìn nhận từ sau Hội thảo quốc tế Tâm lý học đường lần IV (14-15/8/2014) tại Hà Nội

Vào ngày 14-15/8/2014 vừa qua, TS. Ngô Xuân Điệp- Trưởng khoa Tâm lý học, trường ĐH KHXH & NV Tp.HCM đại diện tham dự Hội thảo khoa học Quốc tế về Tâm lý học đường lần thứ IV do Trường Đại học Giáo dục – Đại học Quốc Gia Hà Nội tổ chức. Dưới đây là một số giới thiệu về ngành tâm lý học đường và các ý kiến của TS. Ngô Xuân Điệp sau khi tham dự Hội thảo.